Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Společné přílohy příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI (24. 6. 2016)

Od 24. 6. 2016 jsou účinné aktualizované přílohy Příručky pro žadatele a příjemce OP VaVpI č. 17g, 17i, 36, 37 a 40.

V přílohách č. 36 a 40 byla upravena textace k dokládání Přehledu personálního zajištění projektu v době udržitelnosti a Přehledu celkového objemu vynaložených mzdových prostředků a to včetně vysvětlujících poznámek. Rovněž bylo zpřesněno dokládání Aktualizovaného výpočtu finanční mezery, a to i v příloze č. 37. V příloze č. 40 byla navíc doplněna specifika výzev 6.3 a 7.3. V rámci přílohy č. 17g byl list Udržitelnost upraven dle přílohy č. 36. Do přílohy č. 17i byl list Udržitelnost nově doplněn.

ikona souboruPříloha č. 17g - Personální zajištění projektu v rámci PO 1 a PO 2

ikona souboruPříloha č. 17i - Personální zajištění projektu v rámci PO3

ikona souboruPříloha č. 36 - Seznam příloh MZU PO1,2

ikona souboruPříloha č. 37 - Seznam příloh MZU PO4 

ikona souboruPříloha č. 40 - Seznam příloh MZU Výzva 1.3, 2.3, 3.3

24.6.2016 14:19:07 | přečteno 0x | michaela.cejkova
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load