Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Společné přílohy příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI (24. 7. 2014)

Od 24. 7. 2014 je účinná Příloha č. 14c) Výklad pravidel způsobilosti výdajů PO4, verze 3.0. Jedná se o aktualizovanou verzi přílohy Příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI 2007 – 2013.

K úpravě došlo především v následujících bodech kapitoly 1:

  • E) Osobní výdaje na zaměstnance zařazené do projektu – změna výše úvazků dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/88/ES.
  • G) Povinná publicita projektu – vložen celý bod
  • H) Způsobilost výdajů na pořízení software ve výzvě 2.4 – vložen celý bod
  • I) Nákup použitého zařízení – vložen celý bod
  • K) Daň z přidané hodnoty – vložen celý bod
  • L) Věcné upřesnění k zařazení pořizovaného vybavení a zařízení do kapitoly 3 rozpočtu projektu
  • M) Způsobilost výdajů při ukončení projektu

Dále byla doplněna kapitola 2 (Nezpůsobilé výdaje) o další položky (nevyčerpaná dovolená, odpisy, cestovné atd.), v kapitole 3 (Metoda klíčování způsobilých a nezpůsobilých stavebních výdajů) byl upřesněn výpočet indexu způsobilosti společných prostor a byla vložena nová kapitola 4 (Společné inženýrské sítě).

ikona souboruPříloha č. 14c - Výklad Pravidel způsobilosti výdajů - PO 4

24.7.2014 14:42:40 | přečteno 0x | michaela.cejkova
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load