Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Společné přílohy příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI (26. 9. 2014)

V souvislosti s blížícím se termínem předkládáním prvních žádostí o platbu ve výzvě 3.4 (Podpora infrastruktury pro výuku spojenou s výzkumem), vydává ŘO OP VaVpI přílohy Příručky pro žadatele a příjemce OP VaVpI 2007 – 2013, konkrétně Pravidla způsobilosti výdajů, Dokladování způsobilých výdajů a Vzor podkladů pro vyúčtování. Cílem je poskytnout příjemci přesné a aktuální informace a podklady pro vykazování způsobilých výdajů a předkládání prvních žádostí o platbu.


26.9.2014 14:33:04 | přečteno 0x | michaela.cejkova
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load