Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Společné přílohy příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI (27. 4. 2015)

Od 27. 4. 2015 jsou účinné nové verze následujících příloh: Příloha č. 15h) Dokladování způsobilých výdajů - Výzva 6.3; Příloha č. 15j) Dokladování způsobilých výdajů - Výzva 7.3; Příloha č. 16c) Vzor pokladů pro vyúčtování.

Předkládané materiály jsou aktualizované verze příloh Příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI 2007 – 2013. V případě příloh 15h) a 15j) spočívá změna v doplnění povinnosti doložit u položek „Spotřeba energie“ a „Nájem prostor a zařízení“ výdaje prostřednictvím zprávy externího auditního subjektu, která obsahuje výpočet a potvrzení vypočtené částky dle metodiky. V případě přílohy 16c) byl jednak doplněn nový formulář „Aktualizace finančního plánu pro ex-post financování PO 4“, který odpovídá režimu financování ex-post, jednak byly opraveny na Soupisce účetních dokladů pro výzvu 3.4 interní vzorce pro výpočet částky po korekcích ŘO.


27.4.2015 14:14:46 | přečteno 0x | michaela.cejkova
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load