Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Společné přílohy příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI (3. 12. 2014)

Od 3. 12. 2014 je účinná Příloha č. 40) Seznam příloh monitorovací zprávy o udržitelnosti projektu pro PO 3 (Výzvy 1.3 a 2.3).

Jedná se o novou přílohu Příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI 2007 – 2013. V návaznosti na blížící se termín předkládání prvních Monitorovacích zpráv o zajištění udržitelnosti projektu v rámci prioritní osy 3, konkrétně ve výzvách 1.3 a 2.3, je nutné vydat Seznam příloh monitorovací zprávy o udržitelnosti projektu pro PO 3 (výzvy 1.3 a 2.3), který specifikuje dokumenty, které tvoří povinné přílohy monitorovací zprávy o udržitelnosti projektu.

ikona souboruPříloha č. 40 - Seznam příloh MZU Výzva 1.3 a 2.3

3.12.2014 16:20:48 | přečteno 0x | michaela.cejkova
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load