Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Společné přílohy příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI (3. 6. 2015)

Od 3. 6. 2015 jsou účinné nové verze příloh č. 6c), 6d) a 6f) Příruček pro příjemce a žadatele OP VaVpI 2007-2013.

 V Příloze č. 4 Doklady o přijatelnosti příjemce byl upřesněn postup při posuzování naplnění podmínky přijatelnosti v období udržitelnosti (podíl hospodářské a nehospodářské činnosti) a to tak, že ŘO posuzuje průměrná data za poslední 2 po sobě jdoucí účetní období a to z nákladů.

ikona souboruPříloha č. 06c - Seznam příloh PŽ - Výzva 1.3

ikona souboruPříloha č. 06d - Seznam příloh PŽ - Výzva 2.3

ikona souboruPříloha č. 06f - Seznam příloh PŽ - Výzva 4.3

3.6.2015 16:23:17 | přečteno 0x | michaela.cejkova
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load