Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Společné přílohy příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI (4. 10. 2017)

Od 4. 10. 2017 jsou účinné aktualizované přílohy Příručky pro žadatele a příjemce OP VaVpI:

· příloha č. 8d) – Monitorovací indikátory na úrovni projektů uvedené v rámci prioritní osy 3, verze 5.1, a

· příloha č. 36 – Seznam příloh monitorovací zprávy o zajištění udržitelnosti projektu pro PO 1, 2, verze 1.5.

V příloze č. 8d) bylo upřesněno, u kterých monitorovacích indikátorů probíhá monitorování po celou dobu udržitelnosti podpořeného projektu (indikátory u projektů výzev 1.3, 2.3 a 4.3) a u kterých pouze do doby naplnění závazné cílové hodnoty (indikátory u projektů výzev 3.3, 6.3 a 7.3) – podrobněji viz seznam změn na úvodní straně přílohy.

V příloze č. 36 byla u poznámky k předkládanému „Přehledu celkového objemu vynaložených mzdových prostředků“ doplněna možnost i jiného způsobu prokázání mzdových výdajů za jednotlivé pracovníky uvedené v „Přehledu personálního zajištění projektu v době udržitelnosti“ než jen výstupem z účetnictví.

ikona souboruPříloha č. 08d - Monitorovací indikátory PO3

ikona souboruPříloha č. 36 - Seznam příloh MZU PO1,2

4.10.2017 13:24:23 | přečteno 0x | michaela.cejkova
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load