Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Společné přílohy příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI (4. 8. 2015)

Od 4. 8. 2015 je účinná Příloha č. 41d) Vzor čestného prohlášení - Výzkumné instituce (Přijatelnost příjemce část 2/1), Příloha č. 41e) Vzor čestného prohlášení - Výzkumné instituce (Přijatelnost příjemce část 2/4) a Příloha č. 41f) Vzor čestného prohlášení - Veřejné výzkumné instituce.

Vzhledem k ukončování realizace projektů výzvy 6.3, byly v souladu s přílohou č. 17j) Příručky pro příjemce (Seznam příloh ZMZ a ZZoP) vydány vzory čestných prohlášení k prokázání přijatelnosti příjemce, které budou přílohou Závěrečné monitorovací zprávy projektu.

ikona souboruPříloha č. 41d - Vzor ČP - Výzkumné instituce (Přijatelnost příjemce č.2/1)
ikona souboruPříloha č. 41e - Vzor ČP - Výzkumné instituce (Přijatelnost příjemce č.2/4)
ikona souboruPříloha č. 41f - Vzor ČP - Veřejné výzkumné instituce
5.8.2015 17:45:14 | přečteno 0x | michaela.cejkova
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load