Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Společné přílohy příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI (5. 2. 2016)

Od 5. 2. 2016 jsou účinné aktualizované přílohy č. 17g) Personální zajištění projektu v rámci PO 1 a PO 2, č. 36) Seznam příloh monitorovací zprávy o zajištění udržitelnosti projektu pro PO 1, 2, č. 37) Seznam příloh monitorovací zprávy o zajištění udržitelnosti projektu pro PO 4 a č. 40) Seznam příloh monitorovací zprávy o zajištění udržitelnosti projektu pro PO 3 (výzvy 1.3, 2.3, 3.3 a 4.3).

V přílohách č. 36, 37 a 40 byly upraveny možnosti předkládání některé dokumentace k Monitorovací zprávě o zajištění udržitelnosti projektu. Nově přibyla možnost předkládání v elektronické podobě s elektronickým podpisem. Dále byla doplněna podmínka, že výpis z katastru nemovitostí nesmí být starší 90 dnů ke dni odevzdání Monitorovací zprávy o zajištění udržitelnosti projektu. Rovněž bylo zpřesněno dokládání Aktualizovaného výpočtu finanční mezery. V příloze č. 36 byly navíc upraveny podmínky a možnosti předkládání Přehledu personálního zajištění projektu v době udržitelnosti, Přehledu celkového objemu vynaložených mzdových prostředků a Aktualizovaného Technického popisu projektu.

V návaznosti na to byla aktualizována příloha č. 17g, do které byl vložen nový list pro dokládání personálního zajištění projektu v době udržitelnosti projektu.

ikona souboruPříloha č. 17g - Personální zajištění projektu v rámci PO 1 a PO 2

ikona souboruPříloha č. 36 - Seznam příloh MZU PO1,2

ikona souboruPříloha č. 37 - Seznam příloh MZU PO4 

ikona souboruPříloha č. 40 - Seznam příloh MZU Výzva 1.3, 2.3, 3.3 a 4.3

8.2.2016 10:18:06 | přečteno 0x | michaela.cejkova
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load