Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Společné přílohy příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI (6. 10. 2015)

Od 6. 10. 2015 je účinná Příloha č. 37 Příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI – Seznam příloh monitorovací zprávy o udržitelnosti projektu pro PO 4, verze 1.1, a Příloha č. 44 Příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI – Přehled transferů technologií a znalostí v rámci PO 4, výzva 3.4, verze 1.0.

Příloha č. 44 Přehled transferů technologií a znalostí byla vytvořena z důvodu doložení objemu příjmů z transferů příjemcem, který nesmí být v období udržitelnosti nulový. Dále souhrnná výše příjmů z transferu technologií a znalostí za celou dobu udržitelnosti nesmí klesnout pod výši 0,2 % celkových způsobilých výdajů projektu. Z důvodu vytvoření přílohy č. 44 byla aktualizována i Příloha č. 37 Seznam příloh monitorovací zprávy o udržitelnosti projektu, kde byl do dokumentace týkající se zachování účelu projektu doplněn formulář přehledu transferů technologií a znalostí.

ikona souboruPříloha č. 37 - Seznam příloh monitorovací zprávy o udržitelnosti projektu pro PO 4 

ikona souboruPříloha č. 44 - Přehled transferu technologií a znalostí v rámci PO 4, výzva 3.4

6.10.2015 15:38:53 | přečteno 0x | michaela.cejkova
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load