Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Společné přílohy příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI (6. 11. 2015)

Od 6. 11. 2015 jsou účinné nové verze Přílohy PPŽ a PPP č. 23a) Technický popis pro PO 1 - rozšířená verze a č. 23b) Technický popis pro PO 2 - rozšířená verze.

V přílohách č. 23a) Technický popis pro PO 1 - rozšířená verze a č. 23b) Technický popis pro PO 2 - rozšířená verze byla upravena podmínka zachování hodnot monitorovacích indikátorů 10300 a 071700 v období udržitelnosti.

Původní podmínka zněla:

- „jako závazek pro období udržitelnosti (tj. 5 let od ukončení realizace projektu) je rozhodující závazná hodnota indikátorů 110300 a 071700 k datu ukončení realizace definovaná v Rozhodnutí o poskytnutí dotace, a zároveň minimálně hodnota odpovídající počtu pracovních míst (FTE) splňujících definici daných indikátorů financovaných z dotace daného projektu OP VaVpI.

Příjemce tak měl povinnost udržet po dobu udržitelnosti vyšší hodnotu z hodnot výše uvedených. Vzhledem k obtížnosti plnění této podmínky byla daná podmínka upravena, resp. ponechána pouze podmínka udržet hodnotu obou indikátorů vztaženou k datu ukončení realizace definovanou v Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Nově zní podmínka udržitelnosti následovně:

- „jako závazek pro období udržitelnosti (tj. 5 let od ukončení realizace projektu) je rozhodující závazná hodnota indikátorů 110300 a 071700 k datu ukončení realizace definovaná v Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Tato změna má návaznost na vydanou přílohu č. 45 (Souhrnné informace pro období udržitelnosti) Příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI 2007 – 2013, kde toto již bylo upraveno.

ikona souboruPříloha č. 23a - Technický popis pro PO1_rozšířená verze

ikona souboruPříloha č. 23b - Technický popis pro PO2 - rozšiřená verze
6.11.2015 12:53:01 | přečteno 0x | michaela.cejkova
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load