Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Společné přílohy příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI (8. 4. 2015)

Od 8. 4. 2015 jsou účinné nové verze následujících příloh: Příloha č. 23l) Technický popis pro PO 3 - Výzva č. 6.3 - rozšířená verze, Příloha č. 23q) Technický popis pro PO 3 - Výzva č. 7.3 - rozšířená verze, Příloha č. 35) Příručka pro věcné hodnocení projektů na podporu pre-seed aktivit v realizační fázi.

Jedná se o aktualizované verze příloh Příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI 2007 – 2013.

V případě Příloh č. 23l) a 23q) spočívají úpravy vymezení účelu projektu, který je popsán v kapitole 1. (Celkové cíle a výsledky projektu) daných příloh. Nyní je popis účelu projektu samostatně popsán, a tudíž je oddělen od popisu cílů a výsledků projektu.

Revize Přílohy č. 35) byla provedena z důvodu nutnosti upřesnění definice neúspěšné individuální aktivity. Došlo k přidání poznámky pod čarou, ve které je uvedeno, že individuální aktivita, která úspěšně prošla technologickým ověřením ve fázi proof of concept, nicméně nepostupuje do fáze příprava komercializace (z důvodu nedostatečného potenciálu pro další činnost související s komercializací), nemusí mít splněny výstupy týkající se ochrany duševního vlastnictví a související, aby byla ze strany ŘO uznána za aktivitu úspěšnou.

8.4.2015 13:03:42 | přečteno 0x | michaela.cejkova
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load