Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Společné přílohy příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI (9. 12. 2015)

Od 9. 12. 2015 je účinná nová Příloha č. 23aa) Technický popis pro PO 1 - rozšířená verze - Fázující projekty a Příloha č. 23ba) Technický popis pro PO 2 - rozšířená verze - Fázující projekty.

Přílohy 23aa a 23ba jsou novými přílohami Příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI 2007 – 2013. Jedná se o technické popisy projektu v rozšířené verzi s návodnými texty a barevným rozlišením závaznosti údajů v nich uvedených. V návaznosti na již probíhající proces fázování je tedy nezbytné vydat výše uvedené technické popisy jak pro PO 1, tak pro PO 2, které reflektují specifika tohoto výjimečného postupu. Celý text technických popisů byl upraven tak, aby obsahoval náležité údaje a data popisující změnu projektu, který je rozdělen do dvou fází.

ikona souboruPříloha č. 23aa - Technický popis pro PO 1 - rozšířená verze - fázující projekty

ikona souboruPříloha č. 23ba - Technický popis pro PO 2 - rozšířená verze - fázující projekty

9.12.2015 15:37:49 | přečteno 0x | michaela.cejkova
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load