Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Upozornění na opravu informace k vyplacení finančních prostředků příjemci po finančním vypořádání dle vyhlášky č. 367/2015 Sb.

Řídicí orgán OP VaVpI upozorňuje příjemce na opravu informace k vyplacení finančních prostředků příjemci po finančním vypořádání dle vyhlášky č. 367/2015 Sb. o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (dále jen „finanční vypořádání“), která byla zveřejněna na webových stránkách OP VaVpI dne 3. února 2016 (viz https://www.opvavpi.cz/cs/siroka-verejnost/aktualni-informace/informace-k-vyplaceni-financnich-prostredku-prijemci-po-financnim-vyporadani-dle-vyhlasky-c-367-2015-sb.html).

Oprava se týká odstranění povinnosti v posledním odstavci, tj. odstranění povinnosti ze strany příjemce provést nové finanční vypořádání se státním rozpočtem dle vyhlášky č. 367/2015 Sb., jsou-li příjemci doplaceny finanční prostředky ze strany Řídicího orgánu OP VaVpI po finančním vypořádání.

Jsou-li dotační prostředky vypláceny po finančním vypořádání, není již příjemce povinen finanční vypořádání podle vyhlášky č. 367/2015 Sb. znovu provádět.

24.8.2016 14:17:58 | přečteno 0x | michaela.cejkova
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load