Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Upozornění pro příjemce OP VaVpI

Řídicí orgán OP VaVpI upozorňuje, že v rámci aktualizace interní řízené dokumentace došlo ke změně názvu formuláře z původního „Oznámení o snížení dotace“ na „Oznámení o nevyplacení části dotace“. 

Změna názvosloví nemá vliv na funkci formuláře a týká se i ostatních textů dokumentace OP VaVpI. V nejbližší možné době bude tato úprava zapracována do Příručky pro příjemce.

9.12.2014 10:41:12 | přečteno 0x | michaela.cejkova
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load