Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Upozornění Řídicího orgánu OP VaVpI k vydání nové verze Pravidel pro výběr dodavatelů v rámci OP VaVpI

Řídicí orgán OP VaVpI (dále jen „ŘO OP VaVpI“) upozorňuje, že byla 11. 5. 2015 vydána příloha č. 2 příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI – Pravidla pro výběr dodavatelů v rámci OP VaVpI (dále jen „PVD“), verze 5.2. Počátek účinnosti PVD, verze 5.2, byl stanoven na 15. 5. 2015.

Nová verze PVD neukládá zadavatelům žádné nové povinnosti nad rámec PVD, verze 5.1.

Především byla PVD uvedena do souladu s účinným zněním zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (k tzv. technické novele, která nabyla účinnosti 8. 3. 2015, více v související aktualitě). Dále došlo k úpravě pravidel pro zasílání zadávacích podmínek připravovaných zakázek k ex-ante kontrole (oddíl 2 kapitoly 4 PVD; byl omezen okruh zakázek, na které se povinnosti související s ex-ante kontrolou vztahují), k úpravě povinnosti zasílat ŘO OP VaVpI pozvánku na jednání související se zadávanou zakázkou (bod 4.4.1 PVD; nově zadavatel zasílá pozvánku pouze po předchozí žádosti ŘO OP VaVpI) a k upřesnění podmínek přistoupení projektu k existujícím zakázkám (oddíl 4 kapitoly 6 PVD). Došlo též k vyjmutí dosavadní výkladové Přílohy č. 2 PVD: Zadávání dodatečných stavebních prací v JŘBU. Ta bude v přepracované podobě začleněna do aktuálně připravovaného materiálů, který zadavatele upozorní na některé vybrané aspekty zadávání zakázek, včetně příkladů nejčastějších pochybení vycházejících z kontrolní praxe ŘO OP VaVpI.

ikona souboruPříloha č. 02 - Pravidla pro výběr dodavatelů

11.5.2015 15:41:21 | přečteno 0x | michaela.cejkova
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load