Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Upozornění Řídicího orgánu OP VaVpI pro příjemce podpory z OP VaVpI

Upozornění Řídicího orgánu OP VaVpI pro příjemce podpory z OP VaVpI, týkající se nabytí účinnosti zákonného opatření senátu č. 341/2013 Sb., které novelizuje zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s účinností od 1. 1. 2014 a jeho dopad do Pravidel pro výběr dodavatelů OP VaVpI (PVD).

Řídicí orgán OP VaVpI tímto příjemce informuje, že v souvislosti se změnou finančních limitů pro podlimitní zakázky (nově 2 000 000,- Kč bez DPH u veřejné zakázek na dodávky a služby a 6 000 000,- Kč bez DPH u veřejné zakázky na  stavební práce) dochází v PVD k odpovídající změně těchto limitů - viz § 12 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Veřejnou zakázkou malého rozsahu zadávanou od 1.1.2014 se pro účely PVD rozumí zakázka, jejíž finanční hodnota nedosáhne limitu podlimitní veřejné zakázky. Limity pro tzv. bagatelní zakázky (bod 2.1 PVD) zůstávají zachovány (tedy 200 000,- Kč bez DPH u dodávek a služeb a 600 0000,- Kč bez DPH u stavebních prací). Ostatní ustanovení PVD zůstávají změnou zákona o veřejných zakázkách nedotčena.

9.1.2014 11:03:37 | přečteno 0x | michaela.cejkova
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load