Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Vysvětlující informace a upozornění pro příjemce OP VaVpI

V souvislosti s blížící se účinností (1.11.2014) níže uvedených změn v přílohách Příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI 2007 – 2013 týkajících se úvazků a „timsheetů“, vydává ŘO OP VaVpI doplňující informace k dané tématice.

S účinností od 1.9.2014 byly aktualizovány následující přílohy Příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI 2007 – 2013:

Důvodem revizí výše uvedených materiálů byla především zjištění uvedená ve zprávě z Auditu systému OP VaVpI 2013. Zapracování nápravných opatření, uložených akčním plánem k tomuto auditu, do programové dokumentace OP VaVpI bylo nezbytnou podmínkou pro obnovení certifikace programu. Tato nápravná opatření uložila ŘO OP VaVpI vymezit v řízené dokumentaci OP podmínky pro práce konané mimo hlavní pracovní poměr pro každého pracovníka hrazeného z prostředků projektu tak, aby součet pracovních úvazků u všech zaměstnavatelů nepřesáhl výši 1,2 úvazku. Důvodem tohoto požadavku ze strany auditorů jsou ustanovení Směrnice č. 2003/88/ES a potřeba chránit bezpečnost a zdraví pracovníků. Přesah úvazků nad 1,2 do 1,5 byl povolen pouze ve výjimečných případech u objektivně prokazatelných klíčových pracovních pozic výzkumných a vědeckých pracovníků. Do přílohy 16c), konkrétně timesheetu, bylo nutné kromě omezení výše úvazku u všech zaměstnavatelů také zapracovat vykazování práce po jednotlivých dnech. I když byla účinnost příloh stanovena k 1.9.2014, bylo v rámci těchto příloh nastaveno přechodné období, kterým byla posunuta účinnost výše uvedených změn od 1.11.2014 (detailněji viz jednotlivé přílohy).

30.10.2014 14:20:35 | přečteno 0x | michaela.cejkova
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load