Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Zadávání veřejných zakázek spolufinancovaných z OP VaVpI s příklady nejčastějších pochybení zadavatelů

Řídicí orgán Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (dále jen „ŘO OP VaVpI“) připravil dokument, jehož hlavním cílem je upozornit příjemce OP VaVpI na některé rizikové oblasti zadávání veřejných zakázek, které ŘO OP VaVpI identifikoval na základě své dlouhodobé kontrolní praxe.

Vedle úvodního slova k jednotlivým vybraným aspektům zadávání veřejných zakázek obsahuje tento dokument také související modelové příklady nejčastějších pochybení zadavatelů, se kterými se ŘO OP VaVpI při kontrole veřejných zakázek opakovaně setkává, a v některých případech též příklady dobré praxe.

Další část tohoto dokumentu shrnuje povinnosti, kterými jsou zadavatelé veřejných zakázek spolufinancovaných z OP VaVpI vázáni při zadávání dodatečných stavebních prací v jednacím řízení bez uveřejnění v souladu s příslušnými ustanoveními zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a Přílohy č. 2 příruček pro žadatele a příjemce – Pravidel pro výběr dodavatelů v rámci OP VaVpI a jejichž dodržení je nezbytné pro uznání způsobilosti souvisejících výdajů. Tato část se dále věnuje pojmu okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a stručně též problematice nemožnosti započtení hodnoty tzv. víceprací a méněprací.

Přílohou tohoto dokumentu jsou zjednodušená grafická schémata dvou druhů zadávacích řízení upravených v ZVZ, která patří v rámci OP VaVpI k těm nejpoužívanějším – otevřeného řízení a zjednodušeného podlimitního řízení.

Pro vyloučení pochybností ŘO OP VaVpI uvádí, že tento dokument slouží pouze jako výkladová pomůcka, není součástí programové dokumentace a neukládá zadavatelům veřejných zakázek spolufinancovaných z OP VaVpI žádné povinnosti.

ikona souboruZadávání veřejných zakázek spolufinancovaných z OP VaVpI s příklady nejčastějších pochybení zadavatelů
26.5.2015 15:00:53 | přečteno 0x | michaela.cejkova
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load