Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Manuál vizuální identity OP VaVpI

V níže přiloženém dokumentu naleznete Manuál vizuální identity Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI).

OP Výzkum a vývoj pro inovace  se představuje odborné i široké veřejnosti s jednotnou a ucelenou vizuální identitou. Ta tvoří systém, podle kterého lze dle potřeby logo a jednotlivé prvky používat a navzájem kombinovat. Struktura aplikace dílčích součástí vizuální identity musí respektovat pravidla stanovená v tomto manuálu.

Základními prvky jednotné vizuální identity jsou logo OP Výzkum a vývoj pro inovace, písmo, barevnost a doplňkové vizuální prvky. Manuál kodifikuje soubor zásad a systém použití těchto základních prvků.

Kapitola 1 je úvodem do manuálu. Věnuje se obecnému popisu systému vizuální identity a její funkci.

Kapitola 2 je věnována logu. Jsou zde vymezena pravidla pro aplikaci na různých podkladech, zakázaná užití apod.

Kapitola 3 popisuje pravidla pro užívání loga OP Výzkum a vývoj pro inovace k ostatním v kombinaci s dalšími logy.

Základním a doplňkovým písmem OP Výzkum a vývoj pro inovace, včetně stručného vysvětlení použitých typografických pojmů, se zabývá kapitola 4.

V kapitole 5 jsou jednoznačně specifikovány barvy OP Výzkum a vývoj pro inovace.

Obsáhlá kapitola 6 definuje podobu prezentačních a reklamních materiálů.

Příklady uvedené v kapitole 4 a 6 nejsou závazné. Současně se v kapitole 3 a 6 vyskytuje nad rámec povinné publicity také logo MŠMT, považujte jej spíše jako doporučující. Toto logo není povinné a je možné jej nahradit logem jiným (např. logem příjemce).

 ikona souboruManuál vizuální identity OP VaVpI.pdf (1,81 MB) 
 

Zde naleznete revidovanou verzi vzoru velkoplošného informačního panelu a stálé informační tabulky, která je účinná od 3. 5. 2010.

 ikona souboruRevize infopanelu a stálé informační tabulky.pdf (686,92 KB)

Veškeré kombinace log EU, OP VaVpI a MŠMT jsou k dispozici zde: Loga ke stažení 

Pokud budete mít jakékoliv dotazy, prosím, zasílejte je na adresu: opvyzkum@msmt.cz
13.10.2009 10:10:57 - aktualizováno 29.4.2010 10:04:06 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load