Pavel Plevka Petra Rajsnerová
429

Veřejná podpora

Základní informace

30.1.2014 13:55:36 | přečteno 3132x | michaela.cejkova | Celý článek
 

Dokumenty

30.1.2014 13:55:48 | přečteno 4270x | michaela.cejkova | Celý článek
 

Rozsudky Evropského soudního dvora a rozhodnutí EK

30.1.2014 13:57:50 | přečteno 4636x | michaela.cejkova | Celý článek
 

Semináře

Záložka semináře obsahuje ukázky jak ze seminářů, které již proběhly, tak podklady k seminářům plánovaným.

Proběhnuvší semináře odpovídají aktuální situaci v době, kdy byly přednášeny. Při jejich čtení je uvedené nutné mít na paměti a neřídit se výhradně předestřenými informacemi, ale vnímat aktuální vývoj v oblasti veřejné podpory, nové normy a případně i novou interpretaci.

Na říjen 2014 plánuje ŘO OP VaVpI další seminář, který by měl příjemce seznámit se změnami, které nastávají v rámci „Modernizace veřejné podpory,“ koncepci EK pro období 2014 – 2020. Rádi bychom na seminář přizvali zástupce OP VVV, kteří se v novém operačním programu na problematiku veřejné podpory zaměřují.
30.1.2014 13:58:09 | přečteno 2804x | michaela.cejkova | Celý článek
 

Odkazy

30.1.2014 13:58:22 | přečteno 2310x | michaela.cejkova | Celý článek
 
1
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load