Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Odkazy

Stránky Řídicího orgánu OP VaVpI:

https://www.opvavpi.cz/

V sekci FAQ na stránkách Řídicího orgánu OP VaVpI byla nově zavedena oblast "Veřejná podpora".

Stránky Řídicího orgánu OP VaVpI, veřejná podpora:

https://www.opvavpi.cz/cs/prijemce/verejna-podpora/

Stránky Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže:

http://www.uohs.cz/cs/verejna-podpora.html

Stránky Evropské komise – Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž:

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/overview/index_en.html

Stránky Evropské komise – Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž, „Modernizace VP“ :

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/modernisation/index_en.html

Stránky Soudního dvora Evropské unie:

http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/

Analytický formulář pro financování infrastruktury:

http://www.uohs.cz/cs/verejna-podpora/manualy-metodiky-a-dalsi-dokumenty.html

Souhrn platných pravidel veřejné podpory je k dispozici na adrese:

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/legislation.html

Nový Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací C(2014) 3282/2 z 21.5.2014:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2014:198:FULL&from=EN

Nařízení GBER

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2014:187:TOC
30.1.2014 13:58:22 | přečteno 0x | michaela.cejkova
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load