Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Semináře

Záložka semináře obsahuje ukázky jak ze seminářů, které již proběhly, tak podklady k seminářům plánovaným.

Proběhnuvší semináře odpovídají aktuální situaci v době, kdy byly přednášeny. Při jejich čtení je uvedené nutné mít na paměti a neřídit se výhradně předestřenými informacemi, ale vnímat aktuální vývoj v oblasti veřejné podpory, nové normy a případně i novou interpretaci.

Na říjen 2014 plánuje ŘO OP VaVpI další seminář, který by měl příjemce seznámit se změnami, které nastávají v rámci „Modernizace veřejné podpory,“ koncepci EK pro období 2014 – 2020. Rádi bychom na seminář přizvali zástupce OP VVV, kteří se v novém operačním programu na problematiku veřejné podpory zaměřují.

Seminář pro žadatele Výzvy č. 7.3 OP VaVpI - 12. 2. 2013:

Seminář státní podpora v oblasti výzkumu, vývoje a inovací - 18. 7. 2013 - TA ČR, ÚOHS, EK: 

Seminář pro příjemce OP VaVpI - 29. 8. 2013:

Seminář pro příjemce OP VaVpI - 28. 1. 2014

Seminář pro příjemce OP VaVpI - 6. 1. 2015

30.1.2014 13:58:09 | přečteno 0x | michaela.cejkova
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load