Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Navigace

Široká veřejnost

 

Vyhledávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí

Financování platových výdajů na konci roku 2015


V rámci projektů spolufinancovaných z fondů EU může být využito principu zálohových faktur, které jsou dle Metodického doporučení k uzavírání programového období 2007–2013 jedním z typů doložení způsobilosti výdajů při realizaci projektů spolufinancovaných z fondů EU.

Příjemce na základě kvalifikovaného odhadu vyplatí platy ve formě záloh do 31. 12. 2015 a k jejich úhradě musí dojít před konečným datem způsobilosti výdajů. Vyúčtování zálohové platby se uskuteční až po roce 2015, a to nejpozději k datu předložení závěrečné ŽOP, tj. 31. 1. 2016. Případný přeplatek příjemce vrací bez zbytečného odkladu na projektový účet. Případný nedoplatek po 31. 12. 2015, pak bude považován za nezpůsobilý výdaj.

Podmínky pro využití zálohových faktur jsou stanoveny Metodickým pokynem č. 38 k Příručce pro příjemce OP VaVpI 2007 – 2013 (Zálohové faktury). Předpokladem tohoto způsobu financování je dodržení všech právních předpisů ČR a legislativy EU.

27.8.2015 15:41:09 | přečteno 0x | veronika.czesana
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load