Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Navigace

Široká veřejnost

 

Vyhledávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí

Jednu miliardu korun z OP VaVpI budou moci využít vědeckovýzkumná centra na posílení svých výzkumných týmů

Toptec

Praha, 25. září 2013 – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) připravuje Výzvu 2.1 na podporu posílení výzkumných kapacit vědeckovýzkumných center. Cílem této iniciativy je finančně podpořit vytvoření, materiální a technické vybavení nových výzkumných týmů, které pod vedením špičkových zahraničních vědeckých pracovníků, dokáží zvýšit výzkumný výkon center směrem k atraktivním oblastem výzkumu a vývoje. Tyto týmy budou zároveň schopny efektivně přenášet znalosti ze zahraničí do regionů ČR a budou v nich vytvářet mezinárodně konkurenceschopnou kvalitu.

 

Přilákání vědců s vysokým výzkumným potenciálem a manažerskými zkušenostmi získanými během dlouhodobé praxe v zahraničí do České republiky by pak mohlo výrazně posílit rozvoj a konkurenceschopnost stávajících výzkumných center minimálně v kontextu Evropy.

V souvislosti s připravovanou výzvou 2.1 Posílení výzkumných kapacit VaV center, již s předstihem před vyhlášením výzvy, uveřejňujeme Teze této výzvy, abychom umožnili potenciálním žadatelům se s chystanou výzvou seznámit.

Podrobné informace naleznou zájemci na webových stránkách:

MŠMT

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/spolecne-prilohy-prirucek-pro-zadatele-a-prijemce-op-vavpi-43

a OP VaVpI

https://www.opvavpi.cz/cs/zadatel/aktualni-informace/spolecne-prilohy-prirucek-pro-zadatele-a-prijemce-op-vavpi-16-9-2013.html


Řídicí orgán OP VaVpI upozorňuje, že teze výzvy 2.1 nepředstavují finální podobu připravované výzvy a informace v nich obsažené mohou být ve finálním znění výzvy upraveny!


Případné  dotazy v souvislosti s Tezemi výzvy 2.1 zasílejte na opvyzkum@msmt.cz.

 
25.9.2013 14:33:12 | přečteno 0x | radek.melichar
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load