Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Navigace

Široká veřejnost

 

Vyhledávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí

Co je OP VaVpI?

OP VaVpI je zkratka Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace.


OP Výzkum a vývoj pro inovace období 2007 - 2013

V této sekci naleznete základní informace o Operačním programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI). Zveřejněny jsou zde základní dokumenty, aktuální výzvy, pořádané semináře, často kladené otázky a odpovědi a další užitečné informace.

Obecné informace

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) je jedním z významných operačních programů, který přispívá k posílení růstu konkurenceschopnosti státu a orientaci na znalostní ekonomiku. Společně s Operačním programem Podnikání a Inovace (OP PI) a Operačním programem Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) představuje OP VaVpI vzájemně propojený systém intervencí, který má za cíl zajistit dlouhodobě udržitelnou konkurenceschopnost české ekonomiky a cílových regionů v rámci cíle Konvergence.

Více o ERDF

Další informace o OP VaVpI?

Užitečné informace o strukturálních fondech a všech operačních programech v České republice naleznete na webových stránkách www.strukturalni-fondy.cz

Informace o Evropské unii naleznete na stránkách www.euroskop.cz nebo přímo na portálu Evropské unie, kde je text i v českém jazyce. Případné dotazy, prosím, zasílejte na elektronickou adresu opvyzkum@msmt.cz.

19.8.2013 16:22:31 | přečteno 0x | tana
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load