Pavel Plevka Petra Rajsnerová
429

Navigace

Široká veřejnost

 

Vyhledávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí

Evaluace

V této části naleznete přehled evaluací konaných v rámci OP VaVpI.


Evaluace zpracované pro Řídící orgán OP VaVpI

17.12.2012 1:12:00 - aktualizováno 13.5.2013 1:05:00 | přečteno 3606x | supervisor | Celý článek
 

Evaluace zadané jinými subjekty

10.11.2011 11:11:55 | přečteno 2464x | supervisor | Celý článek
 

Průběžná evaluace projektů podpořených v rámci prioritních os 1 a 2 OP VaVpI

Tento evaluační projekt je realizován Řídícím orgánem OP VaVpI ve spolupráci s nezávislými externími odborníky na evaluaci VaV projektů a center v období 2012 – 2016, předmětem evaluace je 48 projektů podpořených v rámci prioritních os 1 a 2 OP VaVpI.

26.2.2013 11:02:35 | přečteno 3817x | supervisor | Celý článek
 

Výzva k registraci vedoucích evaluátorů

Řídící orgán Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI), kterým je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (MŠMT ČR), hledá zkušené experty v oblasti evaluace EU programů, kteří by asistovali při provádění průběžné evaluace projektů podpořených v rámci Prioritních os 1 a 2 OP VaVpI.

26.2.2013 11:02:24 | přečteno 3146x | supervisor | Celý článek
 

Výzvy k registraci odborných evaluátorů

26.2.2013 11:02:40 | přečteno 4750x | supervisor | Celý článek
 

Interim Evaluation of Projects supported under the Priority Axes 1 and 2 OP RDI

This evaluation exercise is conducted by the Managing Authority of the OP RDI in close cooperation with independent external expert evaluators of R&D project and centres in period 2012 – 2016. Subject of evaluation is in this case all 48 projects supported under the Priority Axis 1 and 2 OP RDI.

26.2.2013 11:02:12 | přečteno 3383x | supervisor | Celý článek
 

Call for Registration of Lead Evaluators

The Managing Authority for the Operational Programme Research and Development for Innovation (hereafter OP RDI) at the Ministry of Education, Youth and Sports (MEYS) is looking for experienced experts in the area of EU programme evaluation to assist it in conducting its interim evaluation of projects funded under priority axes 1 and 2 of the programme. See XXXX for details of the evaluation and methodology

26.2.2013 11:02:02 - aktualizováno 27.2.2013 8:02:51 | přečteno 2756x | supervisor | Celý článek
 

Current Calls for registration of Expert Evaluators

The Managing Authority (MA) of OP RDI is seeking evaluators for the Interim Evaluation of projects funded under priority axes 1 and 2 of the OP RDI (hereafter IE). The evaluation will review the performance of these interventions and assess their prospects of achieving their planned objectives, as well as their sustainability. The IE will also offer recommendations for future action for both the project beneficiary as well as the MA. The total number of projects expected to be assessed within this IE is 48. The whole evaluation exercise will run from 2012 to 2016.

26.2.2013 11:02:02 | přečteno 6880x | supervisor | Celý článek
 

Ostatní informace k evaluacím

10.11.2011 11:11:09 - aktualizováno 26.2.2013 12:02:36 | přečteno 2305x | supervisor | Celý článek
 
1
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load