Pavel Plevka Petra Rajsnerová
0

Navigace

Široká veřejnost

 

Výzvy k registraci odborných evaluátorů

12. výzva k registraci odborných evaluátorů (r. 2015) 11. výzva k registraci odborných evaluátorů (r. 2015) 10. výzva k registraci odborných evaluátorů (r. 2015) 9. výzva k registraci odborných evaluátorů (r. 2015) 8. výzva k registraci odborných evaluátorů (r. 2015) 7. výzva k registraci odborných evaluátorů (r. 2015) 6. výzva k registraci odborných evaluátorů (r. 2015) 5. výzva k registraci odborných evaluátorů (r. 2015) 4. výzva k registraci odborných evaluátorů (r. 2015) 3. výzva k registraci odborných evaluátorů (r. 2015) 2. výzva k registraci odborných evaluátorů (r. 2015) 1. výzva k registraci odborných evaluátorů (r. 2015) 21. výzva k registraci odborných evaluátorů (r. 2014) 20. výzva k registraci odborných evaluátorů (r. 2014) - uzavřena 18. výzva k registraci odborných evaluátorů (r. 2014) - uzavřena 17. výzva k registraci odborných evaluátorů (r. 2014) - uzavřena 16. výzva k registraci odborných evaluátorů (r. 2014) - uzavřena 15. výzva k registraci odborných evaluátorů (r. 2014) - uzavřena 14. výzva k registraci odborných evaluátorů (r. 2014) - uzavřena 13. výzva k registraci odborných evaluátorů (r. 2014) - uzavřena 12. výzva k registraci odborných evaluátorů (r. 2014) - uzavřena 11. výzva k registraci odborných evaluátorů (r. 2014) - uzavřena 10. výzva k registraci odborných evaluátorů (r. 2014) - uzavřena 9. výzva k registraci odborných evaluátorů (r. 2014) - uzavřena 8. výzva k registraci odborných evaluátorů (r. 2014) 7. výzva k registraci odborných evaluátorů (r. 2014) - uzavřena 6. výzva k registraci odborných evaluátorů (r. 2014) - uzavřena 5. výzva k registraci odborných evaluátorů (r. 2014) - uzavřena 4. výzva k registraci odborných evaluátorů (r. 2014) - uzavřena 3. výzva k registraci odborných evaluátorů (r. 2014) - uzavřena 2. výzva k registraci odborných evaluátorů (r. 2014) - uzavřena 1. výzva k registraci odborných evaluátorů (r. 2014) - uzavřena 17. výzva k registraci odborných evaluátorů - uzavřena 16. výzva k registraci odborných evaluátorů - uzavřena 15. výzva k registraci odborných evaluátorů - uzavřena 14. výzva k registraci odborných evaluátorů - uzavřena 13. výzva k registraci odborných evaluátorů - uzavřena 12. výzva k registraci odborných evaluátorů - uzavřena 11. výzva k registraci odborných evaluátorů - uzavřena 10. výzva k registraci odborných evaluátorů - uzavřena 9. výzva k registraci odborných evaluátorů - uzavřena 8. výzva k registraci odborných evaluátorů - uzavřena 7. výzva k registraci odborných evaluátorů - uzavřena 6. výzva k registraci odborných evaluátorů - uzavřena 5. výzva k registraci odborných evaluátorů - uzavřena 4. výzva k registraci odborných evaluátorů - uzavřena

Vyhledávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí

Výzvy k registraci odborných evaluátorů

Řídící orgán (ŘO) OP VaVpI vyhlašuje výzvu pro registraci evaluátorů, jejichž úkolem bude spolupracovat na Průběžné evaluaci projektů realizovaných v rámci prioritních os 1 a 2 OP VaVpI.  Evaluace bude prováděna s cílem posoudit skutečný stav implementace projektů, míru naplňování cílů projektu a navrhnout opatření, která zajistí efektivní řízení centra i po ukončení realizace projektu OP VaVpI. Předpokládaný počet projektů, které by měly být v období let 2012-2016 vyhodnoceny je 48.

Posouzení kvalifikace odborných evaluátorů (vědeckých pracovníků)

Řídící orgán OP VaVpI bude posuzovat vhodnost kandidátů na pozici odborného evaluátora (hodnotitele) na základě jejich expertního profilu za použití níže uvedeného bodového systému. Maximální bodové skóre - 100

Zahraniční hodnotitelé

1.  Zkušenosti s řízením výzkumného centra, tzn. zastávání pozice ve vrcholném nebo středním managementu takového centra po dobu alespoň 5 let.

 • 25 bodů za splnění minimálních požadavků.
 • 2 body za každý rok zkušeností nad minimální hranici 5 let až do výše 10 bodů (5 let zkušeností navíc).

2.  Zkušenosti s evaluací projektů výzkumu a vývoje a/nebo zkušenosti s evaluací výzkumných organizací v délce alespoň 3 roky. (Termín “projekt” je používán v kontextu OP VaVpI k označení výzkumného centra, podpořeného v rámci OP VaVpI.)

 • 20 bodů za splnění minimálních požadavků.
 • 2 body za každý rok zkušeností nad minimální hranici až do výše 6 bodů (3 roky zkušeností navíc).

3.  Zkušenosti s výzkumnou činností v oboru relevantním pro hodnocený projekt v délce minimálně 5 let.

 • 20 bodů za splnění minimálních požadavků.
 • 2 body za každý rok zkušeností nad minimální hranici až do výše 10 bodů (5 let zkušeností navíc).

Nepovinné

4.  Zkušenosti s evaluací projektů podpořených v rámci prioritních os 1 a 2 OP VaVpI (tímto druhem evaluace)

 • 3 body za každou provedenou evaluaci až do výše 9 bodů (3 provedené evaluace)

Čeští hodnotitelé

1.  Zkušenosti s výzkumnou činností v oboru relevantním pro hodnocený projekt v délce minimálně 5 let.

 • 25 bodů za splnění minimálních požadavků.
 • 2 body za každý rok zkušeností nad minimální hranici až do výše 10 bodů (5 let zkušeností navíc).

2.  Zkušenosti s řízením výzkumného centra, tzn. zastávání pozice ve vrcholném nebo středním managementu takového centra po dobu alespoň 5 let.

 • 20 bodů za splnění minimálních požadavků.
 • 2 body za každý rok zkušeností nad minimální hranici až do výše 6 bodů (3 roky zkušeností navíc).

3.  Zkušenosti s evaluací projektů výzkumu a vývoje a/nebo zkušenosti s evaluací výzkumných organizací (v každém případě minimálně po dobu 3 let).

 • 20  bodů za splnění minimálních požadavků.
 • 2 body za každý rok zkušeností nad minimální hranici až do výše 10 bodů (5 let zkušeností navíc).

Nepovinné

4. Zkušenosti s evaluací projektů podpořených v rámci prioritních os 1 a 2 OP VaVpI (tímto druhem evaluace)

 • 3 body za každou provedenou evaluaci až do výše 9 bodů (3 provedené evaluace).

Registrace:

Zájemci, kteří splňují výše uvedené požadavky pro „Průběžnou evaluaci projektů prioritních os 1 a 2 OP VaVpI“, se mohou registrovat do databáze hodnotitelů OP VaVpI  zasláním svého životopisu (na tuto adresu evaluators@msmt.cz s uvedením předmětu: Průběžná evaluace PO 1 a 2, číslo výzvy).

Z přiloženého životopisu musí jednoznačně vyplývat, že výše uvedené základní předpoklady způsobilosti byly naplněny. Životopis prosím zašlete elektronicky – podepsaný a naskenovaný!

Výzvy k registraci naleznete zde:

12. výzva k registraci odborných evaluátorů (r. 2015)

Řídící orgán (ŘO) OP VaVpI vyhlašuje výzvu pro registraci evaluátorů, jejichž úkolem bude spolupracovat na Průběžné evaluaci projektů realizovaných v rámci prioritních os 1 a 2 OP VaVpI.   

25.6.2015 11:06:37 | přečteno 918x | michaela.cejkova | Celý článek
 

11. výzva k registraci odborných evaluátorů (r. 2015)

Řídící orgán (ŘO) OP VaVpI vyhlašuje výzvu pro registraci evaluátorů, jejichž úkolem bude spolupracovat na Průběžné evaluaci projektů realizovaných v rámci prioritních os 1 a 2 OP VaVpI.   

2.6.2015 16:54:22 | přečteno 879x | michaela.cejkova | Celý článek
 

10. výzva k registraci odborných evaluátorů (r. 2015)

Řídící orgán (ŘO) OP VaVpI vyhlašuje výzvu pro registraci evaluátorů, jejichž úkolem bude spolupracovat na Průběžné evaluaci projektů realizovaných v rámci prioritních os 1 a 2 OP VaVpI. 

2.6.2015 16:52:30 | přečteno 954x | michaela.cejkova | Celý článek
 

9. výzva k registraci odborných evaluátorů (r. 2015)

Řídící orgán (ŘO) OP VaVpI vyhlašuje výzvu pro registraci evaluátorů, jejichž úkolem bude spolupracovat na Průběžné evaluaci projektů realizovaných v rámci prioritních os 1 a 2 OP VaVpI.   

31.3.2015 9:33:39 | přečteno 946x | michaela.cejkova | Celý článek
 

8. výzva k registraci odborných evaluátorů (r. 2015)

Řídící orgán (ŘO) OP VaVpI vyhlašuje výzvu pro registraci evaluátorů, jejichž úkolem bude spolupracovat na Průběžné evaluaci projektů realizovaných v rámci prioritních os 1 a 2 OP VaVpI.   

31.3.2015 9:33:27 | přečteno 997x | michaela.cejkova | Celý článek
 

7. výzva k registraci odborných evaluátorů (r. 2015)

Řídící orgán (ŘO) OP VaVpI vyhlašuje výzvu pro registraci evaluátorů, jejichž úkolem bude spolupracovat na Průběžné evaluaci projektů realizovaných v rámci prioritních os 1 a 2 OP VaVpI.   

25.2.2015 13:08:18 | přečteno 1082x | michaela.cejkova | Celý článek
 

6. výzva k registraci odborných evaluátorů (r. 2015)

Řídící orgán (ŘO) OP VaVpI vyhlašuje výzvu pro registraci evaluátorů, jejichž úkolem bude spolupracovat na Průběžné evaluaci projektů realizovaných v rámci prioritních os 1 a 2 OP VaVpI.  

27.2.2015 10:54:20 | přečteno 960x | michaela.cejkova | Celý článek
 

5. výzva k registraci odborných evaluátorů (r. 2015)

Řídící orgán (ŘO) OP VaVpI vyhlašuje výzvu pro registraci evaluátorů, jejichž úkolem bude spolupracovat na Průběžné evaluaci projektů realizovaných v rámci prioritních os 1 a 2 OP VaVpI.   

20.1.2015 13:41:24 | přečteno 916x | michaela.cejkova | Celý článek
 

4. výzva k registraci odborných evaluátorů (r. 2015)

Řídící orgán (ŘO) OP VaVpI vyhlašuje výzvu pro registraci evaluátorů, jejichž úkolem bude spolupracovat na Průběžné evaluaci projektů realizovaných v rámci prioritních os 1 a 2 OP VaVpI. 

20.1.2015 13:38:53 | přečteno 1017x | michaela.cejkova | Celý článek
 

3. výzva k registraci odborných evaluátorů (r. 2015)

Řídící orgán (ŘO) OP VaVpI vyhlašuje výzvu pro registraci evaluátorů, jejichž úkolem bude spolupracovat na Průběžné evaluaci projektů realizovaných v rámci prioritních os 1 a 2 OP VaVpI. 

20.1.2015 13:35:52 | přečteno 1019x | michaela.cejkova | Celý článek
 
1 2 3 4 5 další
26.2.2013 11:02:40 | přečteno 1019x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load