Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Navigace

Široká veřejnost

 

Vyhledávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí

Informace pro hodnotitele

Tato sekce je určena hodnotitelům projektových žádostí v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Hodnotitelé zde naleznou veškeré informace týkající se nejen požadavků na hodnotitele, ale také možnost registrace pro hodnocení projektů.

Výzva pro potenciální hodnotitele věcné kvality projektu v rámci Výzvy č. 3.2 „Rozvoj výzkumných kapacit podpořených VaV center“ prioritní osy 2 OP VaVpI

Řídicí orgán Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) v souvislosti s vyhlašovanou výzvou č. 3.2 v rámci OP VaVpI vyzývá potenciální hodnotitele, kteří splňují níže stanovená kvalifikační kritéria a stanovené předpoklady způsobilosti pro hodnotitele OP VaVpI, k registraci v databázi hodnotitelů.

27.5.2015 15:14:48 | přečteno 0x | michaela.cejkova | Celý článek
 

Výzva pro potenciální hodnotitele věcné kvality projektu v rámci Výzvy č. 9.3 „Zvýšení atraktivity a rozvoj vzdělávací infrastruktury v centrech popularizace, propagace a medializace vědy a techniky“ prioritní osy 3 OP VaVpI

Řídicí orgán Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) v souvislosti s vyhlašovanou výzvou č. 9.3 v rámci OP VaVpI vyzývá potenciální hodnotitele, kteří splňují níže stanovená kvalifikační kritéria a stanovené předpoklady způsobilosti pro hodnotitele OP VaVpI, k registraci v databázi hodnotitelů.

27.5.2015 15:15:22 | přečteno 0x | michaela.cejkova | Celý článek
 

Výzva pro potenciální hodnotitele věcné kvality projektu v rámci Výzvy č. 8.3 Efektivní systém hodnocení programů účelové podpory

V uvedeném článku naleznete požadavky na hodnotitele věcné kvality projektu v rámci výzvy 8.3 prioritní osy 3 Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace včetně přístupu do registrace. 

14.3.2014 15:09:20 | přečteno 0x | michaela.cejkova | Celý článek
 

Call for registration for the evaluators of overall quality of projects in Priority Axis 3 OP RDI, Call 8.3

The Managing Authority of the Operational Programme Research and Development for Innovation (OP RDI) is in connection with calls for proposals launched under the OP RDI launching a call for registration of potential evaluators who fulfil requirements for the evaluators of overall quality of projects submitted under the Priority Axis 3 – R&D Commercialization and Popularization, Call 8.3 – An effective system of evaluation of targeted support programmes.

 
14.3.2014 15:23:25 | přečteno 0x | michaela.cejkova | Celý článek
 

Call for registration for the evaluators of overall quality of projects under the Call 2.1 Strengthening Research Capacities of R&D Centres in Priority Axis 1 of OP RDI

The Managing Authority of the Operational Programme Research and Development for Innovation (OP RDI) is in connection with calls for proposals launched under the OP RDI launching a call for registration of potential evaluators who fulfil requirements for the evaluators of overall quality of projects submitted under the Priority Axis 1 – European Centres of Excellence, Call 2.1 – Strengthening Research Capacities of R&D Centres. 

18.12.2013 15:38:23 | přečteno 0x | michaela.cejkova | Celý článek
 

Výzva pro potenciální hodnotitele věcné kvality projektu v rámci Výzvy č. 2.1 „Posílení výzkumných kapacit VaV center“ prioritní osy 1 OP VaVpI

Řídicí orgán Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) v souvislosti s vyhlašovanými výzvami v rámci OP VaVpI vyzývá potenciální hodnotitele, kteří splňují stanovená kvalifikační kritéria a stanovené předpoklady způsobilosti pro hodnotitele OP VaVpI, k registraci v databázi hodnotitelů.

18.12.2013 11:05:08 | přečteno 0x | michaela.cejkova | Celý článek
 

Výzva pro potenciální experty na stavebně-technické hodnocení projektu v rámci Výzvy č. 3.4 Podpora infrastruktury pro výuku spojenou s výzkumem prioritní osy 4 OP VaVpI

Řídicí orgán Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) v souvislosti s vyhlašovanými výzvami v rámci OP VaVpI vyzývá potenciální experty, kteří splňují stanovené předpoklady způsobilosti pro hodnotitele OP VaVpI, k registraci v databázi hodnotitelů. Tato výzva se týká expertů na stavebně-technické hodnocení projektů předkládaných v rámci prioritní osy 4 ve Výzvě 3.4 – Podpora infrastruktury pro výuku spojenou s výzkumem.

13.12.2013 14:03:15 | přečteno 0x | michaela.cejkova | Celý článek
 

Výzva pro potenciální hodnotitele věcné kvality projektu v rámci Výzvy č. 3.4 - Podpora infrastruktury pro výuku spojenou s výzkumem prioritní osy 4 OP VaVpI

Řídicí orgán Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) v souvislosti s vyhlašovanými výzvami v rámci OP VaVpI vyzývá potenciální hodnotitele, kteří splňují stanovená kvalifikační kritéria a stanovené předpoklady způsobilosti pro hodnotitele OP VaVpI, k registraci v databázi hodnotitelů. Tato výzva se týká hodnotitelů věcné kvality projektů předkládaných v rámci prioritní osy 4 ve Výzvě 3.4 – Podpora infrastruktury pro výuku spojenou s výzkumem.

2.12.2013 15:58:50 - aktualizováno 16.1.2014 11:10:06 | přečteno 0x | michaela.cejkova | Celý článek
 

Výzva pro potenciální hodnotitele věcné kvality projektu v rámci Výzvy č. 5.3 Efektivní systém hodnocení programů účelové podpory

Řídicí orgán Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) v souvislosti s vyhlašovanými výzvami v rámci OP VaVpI vyzývá potenciální hodnotitele, kteří splňují stanovená kvalifikační kritéria a stanovené předpoklady způsobilosti pro hodnotitele OP VaVpI, k registraci v databázi hodnotitelů. Tato výzva se týká hodnotitelů věcné kvality projektů předkládaných v rámci prioritní osy 3 – Komercializace a popularizace VaV ve výzvě 5.3 – Efektivní systém hodnocení programů účelové podpory.  

4.9.2013 15:14:55 | přečteno 0x | david.palivec | Celý článek
 

Call for registration for the evaluators of overall quality of projects in Priority Axis 3 of OP RDI

The Managing Authority of the Operational Programme Research and Development for Innovation (OP RDI) is in connection with calls for proposals launched under the OP RDI launching a call for registration of potential evaluators who fulfil requirements for the evaluators of overall quality of projects submitted under the Priority Axis 3 – R&D Commercialization and Popularization, Call 5.3 – An effective system of evaluation of targeted support programmes.  

4.9.2013 15:16:06 | přečteno 0x | david.palivec | Celý článek
 
1 2 3 4 další
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load