Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Navigace

Široká veřejnost

 

Vyhledávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí

Požadavky na hodnotitele věcné kvality projektů prioritní osy 3 OP VaVpI

V uvedeném článku naleznete požadavky na hodnotitele věcné kvality projektu v rámci výzvy 2.3 prioritní osy 3 Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace včetně přístupu do registrace.

Potenciální hodnotitelé se mohou do databáze hodnotitelů OP VaVpI zaregistrovat pouze v případě, že splňují níže uvedené požadavky.

I. Obecná kvalifikační kritéria:

  • znalost českého jazyka
  • vysokoškolské vzdělání

II. Odborné předpoklady způsobilosti pro hodnotitele věcné kvality projektu v rámci prioritní osy 3, výzvy 2.3 Informační infrastruktury pro VaV:

Základní předpoklady způsobilosti:

1. Zkušenost s provozem komunikačních sítí a se správou, přenosem a zabezpečením dat nejlépe v oblasti výzkumu a vývoje, a to nejméně 3 roky (nutné je uvést konkrétní zkušenosti);

2. Zkušenost se specifickými potřebami pracovišť VaV ve vazbě na oblast informačních infrastruktur v délce nejméně 3 roky (nutné je uvést konkrétní zkušenosti);

3. Zkušenost s projekty v oblasti informačních infrastruktur/technologií a to buď s jejich přípravou, realizací nebo hodnocením (nutné je uvést konkrétní zkušenosti);

4. Zkušenost s výzkumem a vývojem v oblasti informačních technologií (nutné je uvést konkrétní zkušenosti).

Nezbytné je splnění alespoň jednoho z výše uvedených předpokladů.

Všichni experti musejí doložit profesní CV a čestné prohlášení stvrzující správnost uvedených údajů a splnění předpokladů způsobilosti.

REGISTRACE

Zájemci, kteří splňují výše uvedené požadavky pro hodnocení projektů OP VaVpI v rámci vypisované výzvy, se mohou registrovat do databáze hodnotitelů OP VaVpI  zasláním svého životopisu (vzor níže) na tuto adresu: evaluation@msmt.cz s uvedením předmětu: 5. výzva hodnotitelů PO3.

Doporučená podoba životopisu  je následující:

ikona souboruVzor Zivotopis hodnotitele.doc (282,00 KB)

Z přiloženého životopisu musí jednoznačně vyplývat, že výše uvedené základní předpoklady způsobilosti byly naplněny. Životopis prosím zašlete elektronicky – podepsaný a naskenovaný.

26.4.2010 9:04:25 - aktualizováno 26.4.2010 11:04:40 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load