Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Navigace

Široká veřejnost

 

Vyhledávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí

Požadavky na hodnotitele věcné kvality projektu prioritní osy 3 OP VaVpI

V uvedeném článku naleznete požadavky na hodnotitele věcné kvality projektu v rámci výzvy 1.3 prioritní osy 3 Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace včetně přístupu do registrace.  

Potenciální hodnotitelé se mohou do databáze hodnotitelů OP VaVpI zaregistrovat pouze v případě, že splňují níže uvedené požadavky.    

I. Obecná kvalifikační kritéria:

  • znalost českého jazyka
  • vysokoškolské vzdělání
  • aktivní znalost anglického jazyka (jednání hodnotitelské komise za účasti zahraničních hodnotitelů budou probíhat v angličtině)

II. Odborné předpoklady způsobilosti pro hodnotitele věcné kvality projektu v rámci prioritní osy 3, výzvy 1.3 Popularizace, propagace a medializace vědy a techniky:

 Základní předpoklady způsobilosti:

1. Zkušenosti s popularizací vědy a techniky nejméně 3 roky (nutné je uvést konkrétní zkušenosti);

2. Zkušenost s řízením center popularizace vědy a techniky v délce nejméně 3 roky (nutné je uvést konkrétní zkušenosti);

3. Zkušenost s provozem popularizačních/kulturních/či jiných institucí (např. zkušenosti s vedením muzeí, galerií, velkých památek, ZOO atp.). Nutné je uvést konkrétní zkušenosti.

4. Zkušenost s projekty v oblasti popularizace, propagace a medializace vědy či s projekty povahou obdobnými návštěvnickým centrům1 a Science Learning Centrům2 (např. muzea, galerie, hvězdárny, ZOO, atrakce cestovního ruchu apod.) a to buď s jejich přípravou, realizací, řízením nebo hodnocením (nutné je uvést konkrétní zkušenosti);

Nezbytné je splnění alespoň jednoho z výše uvedených předpokladů.

Všichni experti musejí doložit profesní CV a čestné prohlášení stvrzující správnost uvedených údajů a splnění předpokladů způsobilosti.

1/ Návštěvnické centrum – centrum zaměřené na popularizaci, propagaci a medializaci vědy a techniky (obvykle v úžeji zaměřených úsecích lidského poznání a vědeckých disciplin) s regionálním dopadem;

2/ Science Learning Centrum – významné, vysoce atraktivní centrum popularizace, propagace a medializace vědy a techniky, bádání a objevování přírodních a technických zákonitostí s širším, neregionálním či celostátním dopadem.

 

REGISTRACE

Zájemci, kteří splňují výše uvedené požadavky pro hodnocení projektů OP VaVpI v rámci vypisované výzvy, se mohou registrovat do databáze hodnotitelů OP VaVpI  zasláním svého životopisu (vzor níže) na tuto adresu: evaluation@msmt.cz s uvedením předmětu: 6. výzva-hodnotitelé OP VaVpI.

Doporučená podoba životopisu  je následující: 

ikona souboruVzor Zivotopis hodnotitele.doc (282,00 KB)

Z přiloženého životopisu musí jednoznačně vyplývat, že výše uvedené základní předpoklady způsobilosti byly naplněny. Životopis prosím zašlete elektronicky – podepsaný a naskenovaný!

29.6.2010 4:06:10 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load