Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Navigace

Široká veřejnost

 

Vyhledávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí

Požadavky na hodnotitele věcné kvality projektu prioritní osy 3 OP VaVpI

V uvedeném článku naleznete požadavky na hodnotitele věcné kvality projektu v rámci výzvy 3.3 prioritní osy 3 Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace včetně přístupu do registrace.    

Potenciální hodnotitelé se mohou do databáze hodnotitelů OP VaVpI zaregistrovat pouze v případě, že splňují níže uvedené požadavky.    

I. Obecná kvalifikační kritéria:

  • znalost českého jazyka
  • vysokoškolské vzdělání
  • aktivní znalost anglického jazyka (jednání hodnotitelské komise za účasti zahraničních hodnotitelů budou probíhat v angličtině)

II. Odborné předpoklady způsobilosti pro hodnotitele věcné kvality projektu v rámci prioritní osy 3, výzvy 3.3 Centra transferu technologií:

 Základní předpoklady způsobilosti:

1. Zkušenost s řízením a/nebo provozem center transferu technologií v délce nejméně 3 roky (např. nastavení systému pravidel transferu technologií, vyhledávání a vyhodnocování komerčního potenciálu výsledků VaV, vyhledávání potenciálních partnerů pro komercializaci, s ochranou práv k duševnímu vlastnictví spojeného s výsledky VaV apod.). Nutné je uvést konkrétní zkušenosti.

2. Zkušenost s projekty v oblasti transferu technologií a to buď s jejich přípravou, realizací, řízením nebo hodnocením; zásadní podíl/účast nejméně na dvou případech úspěšných transferech technologií. Nutné je uvést konkrétní zkušenosti.

3. Zkušenosti s komercializací výsledků výzkumu a vývoje (např. zkušenosti se založením nové firmy, postupováním licencí, zprostředkováním smluvního výzkumu); zásadní podíl nejméně na dvou případech úspěšné komercializace výsledků výzkumu a vývoje. Nutné uvést konkrétní zkušenosti a případy.

Nezbytné je splnění alespoň jednoho z výše uvedených předpokladů.

Všichni experti musejí doložit profesní CV a čestné prohlášení stvrzující správnost uvedených údajů a splnění předpokladů způsobilosti.

REGISTRACE

Zájemci, kteří splňují výše uvedené požadavky pro hodnocení projektů OP VaVpI v rámci vypisované výzvy, se mohou registrovat do databáze hodnotitelů OP VaVpI  zasláním svého životopisu (vzor níže) na tuto adresu: evaluation@msmt.cz s uvedením předmětu: 7. výzva-hodnotitelé OP VaVpI

Doporučená podoba životopisu  je následující: 

ikona souboruFormulář Životopisu.doc (282,00 KB)

Z přiloženého životopisu musí jednoznačně vyplývat, že výše uvedené základní předpoklady způsobilosti byly naplněny. Životopis prosím zašlete elektronicky – podepsaný a naskenovaný!

14.1.2011 11:01:59 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load