Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Navigace

Široká veřejnost

 

Vyhledávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí

Požadavky na hodnotitele věcné kvality projektu prioritní osy 4 OP VaVpI a jejich registrace

V uvedeném článku naleznete požadavky na hodnotitele věcké kvality projektu v rámci prioritní osy 4 Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace vč. registrace.

Potenciální hodnotitelé se mohou do databáze hodnotitelů OP VaVpI zaregistrovat pouze v případě, že splňují níže uvedené požadavky.    

I. Obecná kvalifikační kritéria:

  • znalost českého jazyka
  • vysokoškolské vzdělání

II. Odborné předpoklady způsobilosti pro hodnotitele věcné kvality projektu v rámci prioritní osy 4:

 Základní předpoklady způsobilosti:

1. zkušenost s projekty nebo regionálními či národními programy v oblasti výzkumu, vývoje,  inovací, terciárního vzdělávání, nebo regionálního rozvoje a to buď s jejich přípravou, realizací nebo hodnocením (uvést konkrétní zkušenosti dokladující praxi v délce nejméně 3 let); 

2. zkušenost z činnosti výzkumné nebo inovační, nebo vysokoškolské pedagogické činnosti, nebo praktická zkušenost v oblasti regionálního rozvoje, případně rozvoje lidských zdrojů (nejméně 5 let, uvést konkrétní zkušenosti).

Nezbytné je vždy splnění obou předpokladů.

Všichni experti musejí doložit profesní CV a čestné prohlášení stvrzující správnost uvedených údajů a splnění předpokladů způsobilosti.

REGISTRACE

Zájemci, kteří splňují výše uvedené požadavky pro hodnocení projektů OP VaVpI v rámci vypisované výzvy, se mohou registrovat do databáze hodnotitelů OP VaVpI  zasláním svého životopisu (vzor níže) na tuto adresu: evaluation@msmt.cz s uvedením předmětu: 4. výzva hodnotitelů PO 4!!!

Doporučená podoba životopisu  je následující: 

 ikona souboruVzor životopisu hodnotitele.doc (282,00 KB
 

Z přiloženého životopisu musí jednoznačně vyplývat, že výše uvedené základní předpoklady způsobilosti byly naplněny. Životopis prosím zašlete elektronicky – podepsaný a nascanovaný.

 

21.1.2010 3:01:20 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load