Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Navigace

Široká veřejnost

 

Vyhledávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí

Požadavky na hodnotitele věcné kvality projektu prioritní osy 4 OP VaVpI

V uvedeném článku naleznete požadavky na hodnotitele věcné kvality projektu v rámci výzvy 2.4 prioritní osy 4 Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace včetně přístupu do registrace.

Potenciální hodnotitelé se mohou do databáze hodnotitelů OP VaVpI zaregistrovat pouze v případě, že splňují níže uvedené požadavky.    

I. Obecná kvalifikační kritéria:

  • znalost českého jazyka
  • vysokoškolské vzdělání

II. Odborné předpoklady způsobilosti pro hodnotitele věcné kvality projektu v rámci prioritní osy 4, výzvy 2.4 Modernizace stávající infrastruktury pro výuku spojenou s výzkumem:

 Základní předpoklady způsobilosti:

1. zkušenosti s přípravou, realizací nebo hodnocením projektů nebo národních či regionálních programů v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, vysokoškolského vzdělávání nebo regionálního rozvoje (uvést konkrétní zkušenosti v celkové délce nejméně 3 let).

2. zkušenosti z vysokoškolské pedagogické činnosti nebo z výzkumu, vývoje nebo inovací realizovaných vysokými školami nebo zkušenosti s výzkumem vysokoškolského vzdělávání (uvést konkrétní zkušenosti v celkové délce nejméně 3 let).

Vždy je nezbytné splnění obou z výše uvedených základních předpokladů.

Všichni experti musí doložit profesní CV a čestné prohlášení stvrzující správnost uvedených údajů a splnění předpokladů způsobilosti.

Experti nesmí být v žádném vztahu k předkladatelům projektu do OP VaVpI, PO4, výzvy 2.4 ani se nesmí podílet na zpracování kteréhokoliv z předkládaných projektů nebo jejich částí.

REGISTRACE

Zájemci, kteří splňují výše uvedené požadavky pro hodnocení projektů OP VaVpI v rámci vypisované výzvy, se mohou registrovat do databáze hodnotitelů OP VaVpI  zasláním svého životopisu (vzor níže) na tuto adresu: evaluation@msmt.cz s uvedením předmětu: 9. výzva-hodnotitelé OP VaVpI

  •   Poslední možný termín pro přihlášení je 31. 1. 2012.

Doporučená podoba životopisu  je následující: 

ikona souboruFormulář Životopisu.doc (282,00 KB)

Z přiloženého životopisu musí jednoznačně vyplývat, že výše uvedené základní předpoklady způsobilosti byly naplněny. Životopis prosím zašlete elektronicky – podepsaný a naskenovaný!

6.12.2011 10:12:00 - aktualizováno 15.12.2011 10:12:21 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load