Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Navigace

Široká veřejnost

 

Vyhledávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí

Požadavky na hodnotitele věcné kvality projektu v rámci Výzvy č. 6.3 prioritní osy 3 OP VaVpI

Níže naleznete požadavky na hodnotitele věcné kvality projektu v rámci Výzvy č. 6.3 prioritní osy 3 Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace a dále informace pro registraci hodnotitelů.    

Potenciální hodnotitelé se mohou zaregistrovat pouze v případě, že splňují níže uvedené požadavky.    

I. Obecná kvalifikační kritéria:

  • vysokoškolské vzdělání
  • aktivní znalost anglického jazyka (jednání hodnotitelské komise za účasti zahraničních hodnotitelů budou probíhat v angličtině)

II. Odborné předpoklady způsobilosti pro hodnotitele věcné kvality projektu v rámci prioritní osy 3, výzvy 6.3 Podpora pre-seed aktivit:

 Základní předpoklady způsobilosti:

  1. Zkušenost z výzkumné a inovační činnosti v dané oblasti odbornosti[1] (nejméně 5 let, uvést konkrétní zkušenosti):
    - buď: praktická zkušenost s firemním VaV,
    - anebo: zkušenost s akademickým VaV (alespoň Ph. D. nebo odpovídající titul), kde se současně expert podílel na komercializaci výsledků VaV.
  2. Zkušenosti s komercializací výsledků výzkumu a vývoje, transferem technologií a jeho financováním. Jedná se například o nastavení systému pravidel transferu technologií, ochranu práv k duševnímu vlastnictví spojeného s výsledky VaV, zkušenosti se založením nové firmy, postupování licencí, zprostředkování smluvního výzkumu, atd.). Nutné uvést konkrétní zkušenosti a případy v posledních letech.
  3. Zkušenost s projekty v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, a to buď s jejich přípravou, realizací nebo hodnocením (nutné je uvést konkrétní zkušenosti).
  4. Praktická zkušenost s podporou inovačních aktivit technologických firem (poradenská činnost začínajících technologických firem, financování, zprostředkující subjekt komercializace apod.).

Technologičtí hodnotitelé: splnění bodu 1 a některého jiného

Hodnotitelé na transfer technologií: splnění bodu 2 a některého jiného

 [1] Priority aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací: Biologické a ekologické aspekty udržitelného rozvoje, Molekulární biologie a biotechnologie, Energetické zdroje, Materiálový výzkum, Konkurenceschopné strojírenství, Informační společnost a Bezpečnost a obrana.

Všichni experti musí doložit profesní CV a čestné prohlášení stvrzující správnost uvedených údajů a splnění předpokladů způsobilosti.

REGISTRACE

Zájemci, kteří splňují výše uvedené požadavky pro hodnocení projektů OP VaVpI v rámci vypisované výzvy, se mohou zaregistrovat zasláním svého životopisu (vzor níže) na tuto adresu: evaluation@msmt.cz s uvedením předmětu: 10. výzva-hodnotitelé OP VaVpI

Poslední možný termín pro přihlášení je 15. 4. 2012.

Doporučená podoba životopisu  je následující: 

ikona souboruFormulář Životopisu.doc (282,00 KB)

Z přiloženého životopisu musí jednoznačně vyplývat, že výše uvedené základní předpoklady způsobilosti byly naplněny. Životopis prosím zašlete elektronicky – podepsaný a naskenovaný!

28.2.2012 2:02:43 - aktualizováno 29.3.2012 10:03:05 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load