Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Navigace

Široká veřejnost

 

Vyhledávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí

Požadavky na hodnotitele věcné kvality projektu Výzvy č. 4.3 prioritní osy 3 OP VaVpI

V uvedeném článku naleznete požadavky na hodnotitele věcné kvality projektu v rámci Výzvy 4.3 prioritní osy 3 Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace včetně přístupu do registrace.

Potenciální hodnotitelé se mohou do databáze hodnotitelů OP VaVpI zaregistrovat pouze v případě, že splňují níže uvedené požadavky.    

I. Obecná kvalifikační kritéria:

  • vysokoškolské vzdělání
  • aktivní znalost anglického jazyka (jednání hodnotitelské komise za účasti zahraničních hodnotitelů budou probíhat v angličtině)

II. Odborné předpoklady způsobilosti pro hodnotitele věcné kvality projektu v rámci prioritní osy 3, výzvy 4.3 Vybavení odborných vědeckých a oborových knihoven:

 Základní předpoklady způsobilosti:

1. Zkušenost s řízením odborné vědecké nebo oborové knihovny, popř. i knihovny většího rozsahu působící v rámci vysoké školy nebo výzkumného ústavu, v délce nejméně 3 roky. Nutné je uvést konkrétní zkušenosti.

2. Zkušenost s akviziční politikou, vyjednáváním se zahraničními partnery, zejména producenty odborných multioborových informačních databází, nákupem odborných elektronických informačních zdrojů i knižních fondů, s jejich udržováním a doplňováním v odborné vědecké či oborové knihovně v délce nejméně 3 roky. Nutné je uvést konkrétní zkušenosti.

3. Zkušenost s provozem a poskytováním informačních služeb uživatelům z akademické obce i širší výzkumné sféry, zejména jeho specifiky, v délce nejméně 3 roky. Nutné je uvést konkrétní zkušenosti.

Nezbytné je splnění alespoň jednoho z výše uvedených základních předpokladů.

Uvedené zkušenosti musí být relevantní k jedné ze sedmi priorit aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací (Biologické a ekologické aspekty udržitelného rozvoje, Molekulární biologie a biotechnologie, Energetické zdroje, Materiálový výzkum, Konkurenceschopné strojírenství, Informační společnost, Bezpečnost a obrana).

Všichni experti musí doložit profesní CV a čestné prohlášení stvrzující správnost uvedených údajů a splnění předpokladů způsobilosti.

REGISTRACE

Zájemci, kteří splňují výše uvedené požadavky pro hodnocení projektů OP VaVpI v rámci vypisované výzvy, se mohou registrovat do databáze hodnotitelů OP VaVpI  zasláním svého životopisu (vzor níže) na tuto adresu: evaluation@msmt.cz s uvedením předmětu: 8. výzva-hodnotitelé OP VaVpI

  • Poslední možný termín pro přihlášení je 19. 2. 2012.

Doporučená podoba životopisu  je následující: 

ikona souboruFormulář Životopisu.doc (282,00 KB)

Z přiloženého životopisu musí jednoznačně vyplývat, že výše uvedené základní předpoklady způsobilosti byly naplněny. Životopis prosím zašlete elektronicky – podepsaný a naskenovaný!

6.12.2011 11:12:41 - aktualizováno 28.2.2012 2:02:36 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load