Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Navigace

Široká veřejnost

 

Vyhledávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí

Vyhlášení 3. výzvy pro registraci hodnotitelů prioritních os 1, 2 a 4 OP VaVpI do Centrální databáze hodnotitelů OP VaVpI

Řídicí orgán Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) v souvislosti s vyhlašovanými výzvami v rámci OP VaVpI vyzývá potenciální hodnotitele, kteří splňují stanovená kvalifikační kritéria a stanovené předpoklady způsobilosti pro hodnotitele OP VaVpI, k registraci v databázi hodnotitelů. Tato 3. výzva se týká hodnotitelů projektů předkládaných v rámci prioritní osy 1 – Evropská centra excelence, prioritní osy 2 – Regionální VaV centra a prioritní osy 4 – Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem. 

Hodnotitelé budou mít za úkol provést hodnocení projektů ve své osobní kapacitě, tedy nikoliv jako zástupci svého zaměstnavatele, nebo jiného subjektu. Předpokládá se, že hodnotitelé budou nezávislí, nestranní a objektivní a budou se chovat profesionálně. Hodnotitelé budou muset podepsat prohlášení týkající se důvěrnosti informací, s nimiž přijdou do styku, a prohlášení o konfliktu zájmu, a to v obou případech dříve, než zahájí práci na hodnocení projektových žádostí. Podmínkami stvrzenými v těchto dokumentech budou hodnotitelé vázáni po celou dobu výkonu své práce i po jejím ukončení.

 

3. výzva pro hodnotitele PO 1, 2 a 4 je spuštěna ke dni 22. září 2009 a dne 30. října 2009 bude ukončena.

 

Požadavky, které musí hodnotitel splnit, včetně možné registrace naleznete na odkazu: Požadavky na hodnotitele OP VaVpI a jejich registrace.

22.9.2009 10:09:53 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load