Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Navigace

Široká veřejnost

 

Vyhledávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí

Vyhlášení 4. výzvy pro registraci hodnotitelů OP VaVpI

Řídicí orgán Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) v souvislosti s vyhlašovanými výzvami v rámci OP VaVpI vyzývá potenciální hodnotitele, kteří splňují stanovená kvalifikační kritéria a stanovené předpoklady způsobilosti pro hodnotitele OP VaVpI, k registraci v databázi hodnotitelů. Tato 4. výzva se týká hodnotitelů věcné kvality projektů předkládaných v rámci prioritní osy 4 – Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem. 

Výzva pro registraci hodnotitelů věcné kvality projektu prioritní osy 4 OP VaVpI do databáze hodnotitelů OP VaVpI

Řídicí orgán Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) v souvislosti s vyhlašovanými výzvami v rámci OP VaVpI vyzývá potenciální hodnotitele, kteří splňují stanovená kvalifikační kritéria a stanovené předpoklady způsobilosti pro hodnotitele OP VaVpI, k registraci v databázi hodnotitelů. Tato 4. výzva se týká hodnotitelů věcné kvality projektů předkládaných v rámci prioritní osy 4 – Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem. 

Hodnotitelé budou mít za úkol provést hodnocení projektů ve své osobní kapacitě, tedy nikoliv jako zástupci svého zaměstnavatele nebo jiného subjektu. Předpokládá se, že hodnotitelé budou nezávislí, nestranní a objektivní a budou se chovat profesionálně. Hodnotitelé budou muset podepsat prohlášení týkající se důvěrnosti informací, s nimiž přijdou do styku, a prohlášení o konfliktu zájmu, a to v obou případech dříve, než zahájí práci na hodnocení projektových žádostí. Podmínkami stvrzenými v těchto dokumentech budou hodnotitelé vázáni po celou dobu výkonu své práce i po jejím ukončení.

4. výzva pro hodnotitele věcné kvality projektu PO 4 je spuštěna ke dni 21. ledna 2010 a dne 5. února 2010 bude ukončena.

Požadavky, které musí hodnotitel splnit, včetně možné registrace naleznete na odkazu: Požadavky na hodnotitele OP VaVpI a jejich registrace

21.1.2010 3:01:19 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load