Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Navigace

Široká veřejnost

 

Vyhledávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí

Výzva pro potenciální hodnotitele věcné kvality projektu v rámci Výzvy č. 5.3 Efektivní systém hodnocení programů účelové podpory

Řídicí orgán Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) v souvislosti s vyhlašovanými výzvami v rámci OP VaVpI vyzývá potenciální hodnotitele, kteří splňují stanovená kvalifikační kritéria a stanovené předpoklady způsobilosti pro hodnotitele OP VaVpI, k registraci v databázi hodnotitelů. Tato výzva se týká hodnotitelů věcné kvality projektů předkládaných v rámci prioritní osy 3 – Komercializace a popularizace VaV ve výzvě 5.3 – Efektivní systém hodnocení programů účelové podpory.  

Hodnotitelé budou mít za úkol provést hodnocení projektů ve své osobní kapacitě, tedy nikoliv jako zástupci svého zaměstnavatele nebo jiného subjektu. Hodnotitelé musí být nezávislí, nestranní, objektivní a profesionální. Hodnotitelé budou muset podepsat prohlášení týkající se důvěrnosti informací, s nimiž přijdou do styku, a prohlášení o konfliktu zájmu, a to v obou případech dříve, než zahájí práci na hodnocení projektových žádostí. Podmínkami stvrzenými v těchto dokumentech budou hodnotitelé vázáni po celou dobu výkonu své práce i po jejím ukončení.

Níže naleznete požadavky na hodnotitele věcné kvality projektu v rámci Výzvy č. 5.3 prioritní osy 3 Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace a dále informace pro registraci hodnotitelů:

Potenciální hodnotitelé se mohou do databáze hodnotitelů OP VaVpI zaregistrovat pouze v případě, že splňují níže uvedené požadavky.    

I. Obecná kvalifikační kritéria:

  • vysokoškolské vzdělání
  • aktivní znalost anglického jazyka (jednání hodnotitelské komise za účasti zahraničních hodnotitelů budou probíhat v angličtině)

II. Odborné předpoklady způsobilosti pro hodnotitele věcné kvality projektu v rámci prioritní osy 3, výzvy 5.3 Efektivní systém hodnocení programů účelové podpory:

 Základní předpoklady způsobilosti:

  1. Zkušenost s evaluací/hodnocením programové podpory v oblasti VaV. Podmínkou je účast na nejméně 3 evaluacích v pozici buď jako vedoucí týmu nebo jako evaluační expert. Nutné je uvést konkrétní zkušenosti. Hodnotitel bude požádán o doložení 3 příkladů evaluací, kdy působil jako autor, či spoluautor evaluační zprávy.
  2. Zkušenost s tvorbou / nastavováním systému hodnocení programové podpory[1]. V profesním CV je nutné uvést konkrétní zkušenosti.
  3. Zkušenosti s tvorbou nebo implementací programů účelové, či obdobné podpory v oblasti VaV. Nutné je uvést konkrétní zkušenosti.

Nezbytné je splnění alespoň dvou z výše uvedených základních předpokladů

Všichni experti musí doložit profesní CV a čestné prohlášení stvrzující správnost uvedených údajů a splnění předpokladů způsobilosti.

Experti nesmí být v žádném vztahu k předkladatelům projektu do OP VaVpI, PO3, výzvy 5.3 ani se nesmí podílet na zpracování kteréhokoliv z předkládaných projektů nebo jejich částí.

REGISTRACE

Zájemci, kteří splňují výše uvedené požadavky pro hodnocení projektů OP VaVpI v rámci vypisované výzvy, se mohou registrovat do databáze hodnotitelů OP VaVpI  zasláním svého životopisu na tuto adresu: evaluation@msmt.cz, do předmětu zprávy prosím uveďte: Vyzva 5.3 OP VaVpI.

Z přiloženého životopisu musí jednoznačně vyplývat, že výše uvedené základní předpoklady způsobilosti byly naplněny. Životopis prosím zašlete elektronicky – podepsaný a naskenovaný, a to nejpozději do 18.8.2013!

Podrobné informace k výzvě naleznete zde. 

4.9.2013 15:14:55 | přečteno 0x | david.palivec
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load