Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Navigace

Široká veřejnost

 

Vyhledávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí

Výzva pro potenciální hodnotitele věcné kvality projektu v rámci Výzvy č. 8.3 Efektivní systém hodnocení programů účelové podpory

V uvedeném článku naleznete požadavky na hodnotitele věcné kvality projektu v rámci výzvy 8.3 prioritní osy 3 Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace včetně přístupu do registrace. 

Potenciální hodnotitelé se mohou do databáze hodnotitelů OP VaVpI zaregistrovat pouze v případě, že splňují níže uvedené požadavky.    

I. Obecná kvalifikační kritéria:

  • vysokoškolské vzdělání
  • aktivní znalost anglického jazyka (jednání hodnotitelské komise za účasti zahraničních hodnotitelů budou probíhat v angličtině)

II. Odborné předpoklady způsobilosti pro hodnotitele věcné kvality projektu v rámci prioritní osy 3, výzvy 8.3 Efektivní systém hodnocení programů účelové podpory:

 Základní předpoklady způsobilosti:

1.  Zkušenost s evaluací/hodnocením programů podpory v oblasti VaV. Podmínkou je účast na nejméně 1 evaluaci v pozici buď jako vedoucí týmu nebo jako evaluační expert. Nutné je uvést konkrétní zkušenost. Hodnotitel bude požádán o doložení min. 1 příkladu evaluace, kdy působil jako autor, či spoluautor evaluační zprávy. Hodnocení konkrétních projektů v rámci jejich výběru při realizaci programu nebude považováno za splnění této podmínky.

2.  Zkušenost s tvorbou / nastavováním systému hodnocení programové podpory [1]. V profesním CV je nutné uvést konkrétní zkušenosti.

3. Zkušenosti s tvorbou nebo implementací programů účelové, či obdobné podpory v oblasti VaV. Nutné je uvést konkrétní zkušenosti.

Nezbytné je splnění alespoň dvou z výše uvedených základních předpokladů

Všichni experti musí doložit profesní CV a čestné prohlášení stvrzující správnost uvedených údajů a splnění předpokladů způsobilosti.

Experti nesmí být v žádném vztahu k předkladatelům projektu do OP VaVpI, PO3, výzvy 8.3 ani se nesmí podílet na zpracování kteréhokoliv z předkládaných projektů nebo jejich částí.

REGISTRACE

Zájemci, kteří splňují výše uvedené požadavky pro hodnocení projektů OP VaVpI v rámci vypisované výzvy, se mohou registrovat do databáze hodnotitelů OP VaVpI do 26. března 2014 zasláním svého životopisu (vzor níže) na tuto adresu: evaluation@msmt.cz s uvedením předmětu: Vyzva 8.3 OP VaVpI.

Podmínkou akceptace časová dostupnost hodnotitele v době konání hodnotících komisí, tj. 15. – 16. května 2014. Prosím uveďte v registračním mailu.

Doporučená podoba životopisu je následující: ikona souboruFormulář životopisu

Z přiloženého životopisu musí jednoznačně vyplývat, že výše uvedené základní předpoklady způsobilosti byly naplněny. Životopis prosím zašlete elektronicky – podepsaný a naskenovaný!

Dokumentaci Výzvy 8.3 naleznete
zde.

[1] Program je soubor věcných, časových a finančních podmínek pro činnosti nezbytné k dosažení vymezených cílů.

14.3.2014 15:09:20 | přečteno 0x | michaela.cejkova
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load