Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Navigace

Široká veřejnost

 

Vyhledávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí

Výzva pro potencionální hodnotitele věcné kvality projektu v rámci Výzvy č. 7.3 prioritní osy 3 OP VaVpI

Řídicí orgán Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) v souvislosti s vyhlašovanými výzvami v rámci OP VaVpI vyzývá potenciální hodnotitele, kteří splňují stanovená kvalifikační kritéria a stanovené předpoklady způsobilosti pro hodnotitele OP VaVpI, k registraci v databázi hodnotitelů. Tato výzva se týká hodnotitelů věcné kvality projektů předkládaných v rámci prioritní osy 3 – Komercializace a popularizace VaV ve výzvě 7.3 – Podpora pre-seed aktivit.

Hodnotitelé budou mít za úkol provést hodnocení projektů ve své osobní kapacitě, tedy nikoliv jako zástupci svého zaměstnavatele nebo jiného subjektu. Hodnotitelé musí být nezávislí, nestranní, objektivní a profesionální. Hodnotitelé budou muset podepsat prohlášení týkající se důvěrnosti informací, s nimiž přijdou do styku, a prohlášení o konfliktu zájmu, a to v obou případech dříve, než zahájí práci na hodnocení projektových žádostí. Podmínkami stvrzenými v těchto dokumentech budou hodnotitelé vázáni po celou dobu výkonu své práce i po jejím ukončení.

Níže naleznete požadavky na hodnotitele věcné kvality projektu v rámci Výzvy č. 7.3 prioritní osy 3 Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace a dále informace pro registraci hodnotitelů:    

Potenciální hodnotitelé se mohou zaregistrovat pouze v případě, že splňují níže uvedené požadavky.    

I. Obecná kvalifikační kritéria:

  • vysokoškolské vzdělání
  • aktivní znalost anglického jazyka (jednání hodnotitelské komise za účasti zahraničních hodnotitelů budou probíhat v angličtině)

II. Odborné předpoklady způsobilosti pro hodnotitele věcné kvality projektu v rámci prioritní osy 3, Výzvy 7.3 Podpora pre-seed aktivit:

 Základní předpoklady způsobilosti:

  1. Zkušenost z výzkumné a inovační činnosti v dané oblasti odbornosti [1] (nejméně 5 let, uvést konkrétní zkušenosti):
  • buď: praktická zkušenost s firemním VaV,
  • anebo: zkušenost s akademickým VaV (alespoň Ph. D. nebo odpovídající titul), kde se současně expert podílel na komercializaci výsledků VaV.
  1. Zkušenosti s komercializací výsledků výzkumu a vývoje, transferem technologií a jeho financováním. Jedná se například o nastavení systému pravidel transferu technologií, ochranu práv k duševnímu vlastnictví spojeného s výsledky VaV, zkušenosti se založením nové firmy, postupování licencí, zprostředkování smluvního výzkumu, atd.). Nutné uvést konkrétní zkušenosti a případy v posledních letech.
  2. Zkušenost s projekty v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, a to buď s jejich přípravou, realizací nebo hodnocením (nutné je uvést konkrétní zkušenosti).
  3. Praktická zkušenost s podporou inovačních aktivit technologických firem (poradenská činnost začínajících technologických firem, financování, zprostředkující subjekt komercializace apod.).

Technologičtí hodnotitelé: splnění bodu 1 a některého jiného.

Hodnotitelé na transfer technologií: splnění bodu 2 a některého jiného.

 Další informace:

Všichni experti musí doložit profesní CV a čestné prohlášení stvrzující správnost uvedených údajů a splnění předpokladů způsobilosti.

Z přiloženého životopisu musí jednoznačně vyplývat, že výše uvedené základní předpoklady způsobilosti byly naplněny. Životopis prosím zašlete elektronicky do 22. Března 2013 – podepsaný a naskenovaný na e-mail: evaluation@msmt.cz, do Předmětu zprávy prosím uveďte: „Výzva 7.3 OP VAVPI“.

Podrobné informace k výzvě naleznete zde:
ikona souboruVyzva_7.3_PZV_MV.doc
ikona souboruVyzva_7.3_VyberovaKriteria_MV.doc
ikona souboruVyzva_7.3_Monitorovaci indikatory_MV.doc
ikona souboruVyzva_7.3_poMV.doc


[1] Priority aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací: Biologické a ekologické aspekty udržitelného rozvoje, Molekulární biologie a biotechnologie, Energetické zdroje, Materiálový výzkum, Konkurenceschopné strojírenství, Informační společnost a Bezpečnost a obrana.

20.2.2013 11:02:56 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load