Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Navigace

Široká veřejnost

 

Vyhledávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí

Výzva pro registraci hodnotitelů věcné kvality projektů prioritní osy 3 (pro výzvu 3.3) OP VaVpI do databáze hodnotitelů OP VaVpI

Řídicí orgán Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) v souvislosti s vyhlašovanými výzvami v rámci OP VaVpI vyzývá potenciální hodnotitele, kteří splňují stanovená kvalifikační kritéria a stanovené předpoklady způsobilosti pro hodnotitele OP VaVpI, k registraci v databázi hodnotitelů. Tato výzva se týká hodnotitelů věcné kvality projektů předkládaných v rámci prioritní osy 3 – Komercializace a popularizace VaV ve výzvě 3.3 - Centra transferu technologií, jejímž hlavním cílem je nastavení procesů pro transfer technologií a poté samotný rozvoj transferu technologií mezi výzkumnými organizacemi a aplikační sférou.

Hodnotitelé budou mít za úkol provést hodnocení projektů ve své osobní kapacitě, tedy nikoliv jako zástupci svého zaměstnavatele nebo jiného subjektu. Hodnotitelé musí být nezávislí, nestranní, objektivní a profesionální. Hodnotitelé budou muset podepsat prohlášení týkající se důvěrnosti informací, s nimiž přijdou do styku, a prohlášení o konfliktu zájmu, a to v obou případech dříve, než zahájí práci na hodnocení projektových žádostí. Podmínkami stvrzenými v těchto dokumentech budou hodnotitelé vázáni po celou dobu výkonu své práce i po jejím ukončení.

7. výzva pro hodnotitele projektů OP VaVpI – hodnotitelů věcné kvality projektů PO 3 (pro výzvu 3.3) je spuštěna ke dni 14. ledna 2011 a dne 15. března 2011 bude ukončena.

Požadavky, které musí hodnotitel splnit, a přístup do registrace naleznete na odkazu: Požadavky na hodnotitele OP VaVpI a jejich registrace

Bližší informace o výzvě 3.3 k předkládání projektů naleznete zde: Výzva 3.3 - Centra transferu technologií

14.1.2011 11:01:44 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load