Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Navigace

Široká veřejnost

 

Vyhledávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí

Výzva pro registraci potenciálních členů Search Committees pro velké projekty OP VaVpI

Řídicí orgán Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) v souvislosti s procesem výběru řídících pracovníků šesti nejvýznamnějších výzkumných center (tzv. velkých projektů, tj. projektů nad 1 mld. Kč) financovaných v rámci Prioritní osy 1 – „Evropská centra excelence“ a Prioritní osy 2 – „Regionální VaV centra“ vyzývá odborníky splňující níže uvedená kvalifikační kritéria, k registraci uchazečů o post člena výběrové komise, tzv. Search Committee.

Podrobné informace o jednotlivých výzkumných centrech - velkých projektech OP VaVpI naleznete na příslušných webových stránkách, viz níže:

Projekt

Prioritní osa

Webové stránky

CEITEC - středoevropský technologický institut

PO1

http://www.ceitec.eu/

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně - Mezinárodní centrum klinického výzkumu (FNUSA - ICRC)

PO1

http://www.fnusa-icrc.org/en/

ELI: EXTREME LIGHT INFRASTRUCTURE

PO1

http://www.eli-beams.eu/

Centrum excelence IT4Innovations

PO1

http://www.it4i.eu/en/index.php

Biotechnologické a biomedicínské centrum Akademie věd a Univerzity Karlovy (BIOCEV)

PO1

http://www.biocev.eu/en.html

UDRŽITELNÁ ENERGETIKA

PO2

http://cvrez.protebe.info/

Koncepce Search Committees

Pro každý z šestice velkých projektů OP VaVpI bude ustavena samostatná Search Committee (SC), jejímž úkolem je formou „executive search“ vyhledat vhodné kandidáty na obsazení pozice výkonného ředitele (executive director) a vědeckého ředitele (scientific director) daného výzkumného centra. Výběrové komise budou koncipovány jako orgán složený ze  zahraničních i českých odborníků, mezi kterými bude mít svého zástupce vždy i strana žadatele, přičemž Řídicí orgán OP VaVpI figuruje v celém procesu pouze v roli organizátora a koordinátora.

V první fázi procesu výběru kandidátů na jednotlivé pozice budou členové každé SC pracovat individuálně na identifikaci vhodných uchazečů na základě vlastní sítě profesionálních kontaktů. Jejich úkolem bude vyhledání, oslovení a komunikace s těmito kandidáty - představení nabízených pozic a pracovních podmínek, seznámení kandidátů s časovým rámcem výběrového procesu atd. Nezbytnou součástí této práce je také komunikace s vrchním koordinátorem celého procesu a v případě nejasností či dotazů ze strany kandidáta komunikace se zástupcem daného výzkumného centra. V dalších fázích výběrového procesu členové Search Committee vyberou nejvhodnější kandidáty v rámci 2 společných schůzek, jejichž součástí jsou pohovory s trojicí nejvhodnějších uchazečů.

Řídicí orgán OP VaVpI poptává v této souvislosti české odborníky na následující 2 pozice ve výše uvedených Search committees, kteří musí splňovat příslušná kvalifikační kritéria:

 • Headhunter – expert se zkušeností s HR a executive search (tj. přímý výběr pracovníků):
  • Obecná kvalifikační kritéria:
   • znalost českého jazyka
   • vysokoškolské vzdělání
   • aktivní znalost anglického jazyka (jednání Search Committees za účasti zahraničních expertů budou probíhat v angličtině)
  • Odborné předpoklady způsobilosti pro registraci experta (je nutné doložit konkrétní zkušenosti):
   • dlouhodobá zkušenost (min. 6 let) v oblasti headhuntingu se specializací na executive search Top managementu
   • zkušenost s hledáním a výběrem pracovníka na obsazení vrcholové manažerské pozice renomované velké české nebo zahraniční firmy (s počtem zaměstnanců > 250 a ročním obratem > 50 mil. EUR)  (nutné doložit minimálně 5 konkrétních příkladů)
 • Expert se zkušeností s řízením výzkumného centra a znalostí českého VaV prostředí:
  • Obecná kvalifikační kritéria:
   • znalost českého jazyka
   • vysokoškolské vzdělání
   • aktivní znalost anglického jazyka (jednání Search Committees za účasti zahraničních expertů budou probíhat v angličtině)
  • Odborné předpoklady způsobilosti pro registraci experta (je nutné uvést konkrétní zkušenosti):
   • dlouhodobé zkušenosti (min. 5 let) s vrcholovou řídicí pozicí v české výzkumné instituci s počtem zaměstnanců > 100 a vědeckým zaměřením v oblasti věd o neživé přírodě, věd o živé přírodě nebo chemických věd
   • znalost českého VaV prostředí (systém financování, právní prostředí ad.)

POZN.: uchazeči o jakoukoliv z výše popsaných top managementových pozic uvedených VaV center se nemohou ucházet o post člena Search Committee.

Uchazeči o pozici člena v Search Committee jsou povinni doložit splnění těchto základních požadavků zasláním profesního životopisu a čestného prohlášení stvrzujícího správnost uvedených údajů a splnění předpokladů způsobilosti.

Práce člena Search Committees bude vyžadovat:

 •  účast na 3 dvoudenních schůzkách v Praze:
  • 1. schůzka: 21.-22. 6. 2011
  • 2. schůzka: v týdnech mezi 5. - 20. 9. 2011 (harmonogram bude upřesněn)
  • 3. schůzka: v týdnech mezi 24. 10. - 4. 11. 2011 (harmonogram bude upřesněn)
 • + práce z domu ve volném čase v celkovém rozsahu zhruba 25 hodin v období červen – srpen 2011

Členové Search Committees budou vykonávat výše uvedené činnosti ve své osobní kapacitě, tedy nikoliv jako zástupci svého zaměstnavatele nebo jiného subjektu. Členové musí být nezávislí, nestranní, objektivní a profesionální. Členové budou povinni před zahájením práce podepsat prohlášení týkající se důvěrnosti informací, s nimiž přijdou do styku, a prohlášení o nestrannosti a vyloučení možného konfliktu zájmu. Pracovní smlouva pro členy Search Committees uzavřená s MŠMT bude mít formu Dohody o provedení práce. Za účast v Search Committees nabízí ŘO expertům adekvátní atraktivní finanční ohodnocení.

Členové Search Committees budou z vhodných uchazečů o danou pozici splňujících veškerá stanovená kritéria vybráni náhodným výběrem ve formě losování.

Přihlášky s přiloženým profesním životopisem a čestným prohlášením zasílejte prosím na adresu: SCmembers@msmt.cz  a to nejpozději do 12. 5. 2011 (termín prodloužen). V případě jakýchkoliv dotazů se na nás neváhejte obrátit na stejné e-mailové adrese.

 Doporučená podoba životopisu  je následující: ikona souboruVzor životopisu pro členy Search Committees.doc

Životopis prosím zasílejte elektronicky – podepsaný a naskenovaný!

13.4.2011 10:04:07 - aktualizováno 5.5.2011 11:05:53 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load