Pavel Plevka Petra Rajsnerová
1960

Navigace

Široká veřejnost

 

Vyhledávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí

OP VaVpI v médiích

V této části naleznete přehled vybraných článků, které byly v souvislosti s Operačním programem Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) zveřejněny.

Lékařská fakulta UK v Plzni ukončila první z projektů podpořených OP VaVpI

21. ledna 2015 – Realizace projektu „UniMeC LF UK v Plzni - I. etapa“ byla na konci loňského roku úspěšně ukončena. Díky tomuto projektu financovanému z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) získala Lékařská fakulta v Plzni Univerzity Karlovy podporu pro výstavbu první části zamýšleného nového fakultního kampusu.

23.1.2015 8:21:11 | přečteno 1100x | david.palivec | Celý článek
 

VÝSLEDKEM PROJEKTU OP VAVPI JSOU REKONSTRUOVANÉ A MODERNĚ VYBAVENÉ BUDOVY FILOZOFICKÉ FAKULTY

Ústí nad Labem, 13. ledna 2015 – Projekt „Moderní vzdělávací a vědecko-výzkumná infrastruktura Filozofické fakulty UJEP“ byl úspěšně ukončen 31. října loňského roku. 

23.1.2015 8:28:12 | přečteno 949x | david.palivec | Celý článek
 

Univerzita Karlova v Praze zahajuje v rámci OP VaVpI modernizaci budovy teoretických ústavů Lékařské fakulty v Hradci Králové (MOTUL)

Dne 18. 3. 2013 podepsal náměstek pro řízení operačních programů, Michal Zaorálek Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu s názvem „Modernizace budovy teoret. ústavů LFHK UK v HK“. Cílem projektu MOTUL je zvýšení kvality poskytovaného vzdělání a kvality prováděného výzkumu a vývoje díky modernizaci částí budovy teoretických ústavů Lékařské fakulty UK v Hradci Králové.

12.4.2013 9:04:46 | přečteno 1224x | supervisor | Celý článek
 

Projekt za 96,9 mil. Kč na zateplení budov v areálu Technická 2 byl zahájen

V areálu Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně byla dne 1. března zahájena realizace projektu „Zateplení budov v areálu Technická 2“. Celkové způsobilé výdaje projektu jsou 96,9 mil. Kč, z toho 85 % Kč ve výši 82,4 mil. Kč je financováno z ERDF a 15 % ve výši 14,5 mil. Kč je financováno ze státního rozpočtu.

12.4.2013 9:04:34 | přečteno 1247x | supervisor | Celý článek
 

Evropské peníze přinesou přístup k informačním zdrojům pro technické obory

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava (VŠB-TUO) a sedm dalších univerzit získají díky projektu „Informační infrastruktura výzkumu pro techniku“ (INFO4TECH) přístup k informačním zdrojům pro technické obory jako jsou například strojírenství, elektrotechnika, informatika, nebo bezpečnostní inženýrství.

23.1.2013 1:01:02 | přečteno 1263x | supervisor | Celý článek
 

Masarykova univerzita získala z EU peníze na zajištění informací o výzkumu v medicíně

Nejnovější vědecké informace z oblasti výzkumu, vývoje a inovací v oblasti medicíny a zdravotnictví zajistí pro osm institucí v České republice projekt MEDINFO. Masarykova univerzita (MU) na něj získala 108 milionů korun z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Díky tomuto projektu bude mít sedm vysokých škol a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně přístup k nejdůležitějším informačním zdrojům v oblasti medicíny a zdravotnictví. Součástí projektu je také dovybavení knihoven Masarykovy univerzity odbornou literaturou a informačními technologiemi pro špičkový výzkum.

5.12.2012 11:12:57 | přečteno 1211x | supervisor | Celý článek
 

Mendelova univerzita v Brně rozběhla vlastní Centrum transferu technologií

Mendelova univerzita v Brně dne 1. července 2012 spustila činnost Centra transferu technologií (CTT MENDELU). Jde o specializované celoškolské pracoviště, které se bude starat o ochranu duševního vlastnictví, analýzu, rozvoj a využití komerčního potenciálu duševního vlastnictví univerzity. Zároveň bude pro všechny fakulty zabezpečovat profesionální obchodní a partnerskou komunikaci s představiteli průmyslu. Cílem CTT MENDELU je rozšířit a zintenzivnit spolupráci univerzity s firmami, které mají zájem využít speciálního přístrojového a laboratorního vybavení nebo znalostního potenciálu a vědeckých výsledků univerzity.

24.7.2012 2:07:05 | přečteno 1381x | supervisor | Celý článek
 

Unikátní výzkumná infrastruktura v Telči dostala jméno

Ve čtvrtek 12.července 2012 v pozdních odpoledních hodinách byl slavnostně pokřtěn klimatický větrný tunel Centra excelence Telč jménem slavného českého fyzika Vincence Čeňka Strouhala.

23.7.2012 3:07:54 | přečteno 1070x | supervisor | Celý článek
 

Realizace projektu Centrum pro inovace a transfer technologií zahájena

Dne 29.května 2012 podepsal ministr školství, mládeže a tělovýchovy Petr Fiala, Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt Centrum pro inovace a transfer technologií, (dále „CITT“), jehož příjemcem je Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. Projekt je podpořen v rámci prioritní osy 3 (Komercializace a popularizace VaV) Operačního programu Výzkum a Vývoj pro Inovace (dále jen OP VaVpI), který je v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

23.7.2012 3:07:06 | přečteno 1198x | supervisor | Celý článek
 

Vypínáme planetárium, zhasínáme hvězdy a ukončujeme provoz

Poslední červnovou sobotu se s našimi návštěvníky rozloučíme uspořádáním mimořádného představení v sále planetária nazvaného „Vypínáme … aneb zaručeně nostalgická show pro všechny, kteří si ještě nikdy nevypnuli planetárium.“

29.6.2012 9:06:35 | přečteno 1094x | supervisor | Celý článek
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 další
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load