Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Navigace

Široká veřejnost

 

Vyhledávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí

BIOCEV začne čerpat evropské peníze, vědecký projekt posvětilo i ministerstvo školství

Do dvou let vyroste ve Vestci u Prahy evropské centrum excelence, zaměřené na základní i aplikovaný výzkum v oblasti biomedicíny a biotechnologie. Ministr školství Josef Dobeš včera svým podpisem schválil realizaci projektu vědeckého centra BIOCEV. Týmy ze dvou fakult Univerzity Karlovy v Praze a šesti ústavů Akademie věd ČR tak dostaly oficiálně zelenou k výstavbě nového vědeckého centra. Vědci v BIOCEVu se zaměří mimo jiné na vývoj nových léčiv, zlepšení a zrychlení diagnostiky chorob, vývoj tkání pro obnovení poškozených orgánů či na vývoj přírodních antibiotik.

„Projekt BIOCEV patří mezi šest elitních projektů z OP VaVpI, které v součtu žádají o 21 miliard korun, což je více než třetina ze všech peněz z tohoto programu. S tím jsou samozřejmě spojena naše očekávání úspěchu těchto miliardových center. Navíc biotechnologie a biotechnologický výzkum jsou bezpochyby jednou z nejperspektivnějších oblastí do budoucna a BIOCEV má velký potenciál dostat nás zpět na mapu evropské a světové vědy,“ řekl ke schválení projektu ministr Josef Dobeš.

 

Vědecké centrum BIOCEV má v budoucnu přispět ke vzniku kvalitního prostředí pro biotechnologický a biomedicínský výzkum nejen v České republice. „Projekt BIOCEV představuje pro tuzemskou vědu unikátní šanci k efektivnímu zapojení do mezinárodního špičkového výzkumu. Nepochybuji o tom, že se čeští vědci této šance zhostí se ctí a BIOCEV se zařadí mezi úspěšné evropské biomedicínské projekty,“ říká prof. Jiří Drahoš, předseda Akademie věd ČR.

 

„Univerzita Karlova považuje projekt BIOCEV za vynikající příležitost k propojení vědy, výzkumu a vzdělávání. Podílí se na něm odborníci ze dvou našich velkých fakult – Přírodovědecké a 1. lékařské,“ říká prof. Václav Hampl, rektor Univerzity Karlovy a dodává: „Univerzita plánuje aktivní a bohaté využití Biocevu  v rámci výuky, budeme zde realizovat nejen stávající akreditované studijní obory, ale nabídku rozšíříme i o nové programy doktorského studia. Ty budou provázány s vědeckým programem BIOCEV a nepochybně opětovně potvrdí profil UK jako „research university“.

 

„I přes téměř 30 % krácení původně požadované dotace se nám podařilo převést záměr do podoby reálného projektu a to se zachováním vysoce kvalitních a navzájem propojených odborných programů. Právě ty, spolu s výzkumnými týmy, získaly v konečném hodnocení projektu mezinárodní odbornou komisí nejvyšší známky.,“ komentuje schválení dotace za žadatele prof. Václav Hořejší, ředitel Ústavu molekulární genetiky

 

„Včerejším podpisem přechází projekt z fáze příprav do fáze realizace. Díky spolupráci všech partnerů projektu můžeme do další fáze projektu vstoupit i přes to, že redukce dotace znamená při zachování excelentního výzkumného záměru BIOCEV nutnost nalézt dodatečné finanční prostředky jak na straně Akademie věd ČR, tak i Univerzity Karlovy v Praze. V průběhu letošního roku nás čeká výběr dodavatele stavby s cílem samotnou stavbu zahájit nejpozději koncem letošního roku, dále zahájení náboru vědců a nákupu technologií. BIOCEV nabídne vědeckým pracovníkům kvalitní přístrojové vybavení, dobré finanční podmínky a připravujeme i další výhody jako je například zajištění relokace pracovníka ze zahraničí do ČR. Věříme, že tato a další podobné výhody ovlivní rozhodnutí kvalitních vědců pracovat v BIOCEVu. V roce 2014 by se měly do centra stěhovat první vědecké týmy,“ dodává manažer projektu Jan Rajnoch.

 

Kontakty:

 

Jan Rajnoch, manažer projektu BIOCEV, +420 774 798 120

Václav Pačes, vědecký koordinátor projektu BIOCEV, +420 241 063 541

Petra Roubíčková, PR manažerka projektu BIOCEV, +420 774 727 981

Vizualizace budoucího centra ke stažení: http://www.biocev.eu/cs/co-je-biocev/ke-stazeni.html

WWW stránky: www.biocev.eu

 

Více o projektu BIOCEV (Biotechnologické a biomedicínské centrum Akademie věd a Univerzity Karlovy ve Vestci):

Budoucí vědecké centrum excelence BIOCEV je jedním z velkých projektů financovaných z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Žadatelem o podporu 2,3 mld. Kč z evropských fondů je Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. Vědecký program centra bude zaměřen na funkční genomiku, buněčnou biologii a virologii, strukturální biologii a proteinové inženýrství, biomateriály a tkáňové inženýrství a na vývoj léčebných a diagnostických postupů. Výzkum v centru BIOCEV bude navzájem propojen tak, aby byla maximalizována možnost převedení vědeckých poznatků do praxe. Centrum bude v plném provozu zaměstnávat až 600 osob. Uplatnění zde najde i více než 200 postgraduálních a magisterských studentů. BIOCEV je společným projektem šesti ústavů Akademie věd ČR a dvou fakult Univerzity Karlovy v Praze.
1.2.2012 2:02:45 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load