Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Navigace

Široká veřejnost

 

Vyhledávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí

BIOMEDREG - Biomedicína pro regionální rozvoj a lidské zdroje

Olomouc, 10. 5. 2010 - Dne 29. března 2010 podepsala ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Miroslava Kopicová  rozhodnutí o financování projektu Biomedicína pro regionální rozvoj a lidské zdroje - BIOMEDREG.

Projekt připravovaný Lékařskou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci a jejími partnery (Fakultní nemocnice Olomouc, Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze) byl úspěšný v rámci výzvy 2.1 Regionální VaV centra Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Celková výše dotace dosahuje 883 877 406 Kč, kdy příspěvek EU činí 751 295 795 Kč a příspěvek státního rozpočtu ČR činí  132 581 611 Kč.

V rámci čtyřletého projektu, jehož realizace byla zahájena 1. 4. 2010, vznikne nový ústav, Ústav molekulární a translační medicíny. Jedná se o technologickou infrastrukturu a platformu pro molekulárně orientovaný základní a translační biomedicínský výzkum, s cílem lépe porozumět molekulární podstatě nádorových a infekčních onemocnění. Výzkum by měl vést k identifikaci nových biomarkerů a terapeutických cílů, hodnocení biologické aktivity malých molekul pomocí vysoce kapacitních skríningových testů, preklinického vývoje léčiv a v ojedinělých případech k dotažení procesů až do fáze časných ověřovacích klinických zkoušek typu proof-of-concept. Infrastrukturální část projektu bude soustřeďovat v jednotné platformě jednotlivé "core facilities" s jedinečnými technologiemi z oblasti chemické biologie, molekulární a translační medicíny, které budou poskytovat klíčové technické služby pro příjemce, partnery a externí uživatele. Hlavní koneční uživatelé budou vědecká komunita, studenti, biofarmaceutický a zdravotnický průmysl a pacienti.

Projekt je také součástí integrovaného plánu rozvoje města „Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc“.

Více informací o projektu najdete na www.biomedreg.eu

Tiskovou zprávu také naleznete na internetových adresách: http://www.upol.cz/zpravy/aktuality/zprava/article/7576/ a http://www.biomedreg.eu/olomouc/aktuality

10.5.2010 2:05:30 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load