Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Navigace

Široká veřejnost

 

Vyhledávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí

Centra materiálového výzkumu na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně - vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace

Brno, 1. dubna 2010 - Děkan Fakulty chemické Vysokého učení technického v Brně oznamuje, že dne 29. března 2010 bylo ministryní školství mládeže a tělovýchovy vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace projektu s registračním číslem CZ.1.05/2.1.00/01.0012. Projekt bude podpořen v rámci strukturálních fondů EU, Operačním programem Výzkum a vývoj pro inovace, oblast podpory 5.2.1 Regionální VaV centra (výzva 1.2).


Základní údaje o projektu:

Název projektu: Centra materiálového výzkumu na FCH VUT v Brně

Příjemce: Vysoké učení technické v Brně

Místo realizace: Brno, Purkyňova 118

Zahájení realizace: 1. 4. 2010

Ukončení: 31. 12. 2013

Celková výše finanční podpory: 232 772 000,00 Kč,

z toho příspěvek EU: 197 856 200,00 Kč

a příspěvek státního rozpočtu ČR: 34 915 800,00 Kč.

prof. Ing. Jaromír Havlica, DrSc.

děkan FCH VUT


Tiskovou zprávu naleznete také na internetové adrese: http://www.fch.vutbr.cz/cs/pro-verejnost.html

30.4.2010 3:04:38 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load