Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Navigace

Široká veřejnost

 

Vyhledávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí

Centrum aplikovaného výzkumu kovových materiálů na Západě Čech

Ambiciózní projekt výzkumného regionálního centra v Dobřanech u Plzně odstartoval. Centrum vybuduje výzkumná organizace COMTES FHT a.s., která se specializuje na výzkum a vývoj materiálů z kovů, a v oblasti materiálových analýz a numerického modelování technologických procesů patří mezi špičková pracoviště v Evropě. Centrum bude vyvíjet moderní kovové materiály a technologie jejich výroby a zpracování pro strojírenství, stavebnictví a další obory. Vznik Západočeského materiálově metalurgického centra s rozpočtem 430 miliónů korun bude dle prosincového rozhodnutí MŠMT podpořen dotací z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace ve výši 350 miliónů korun. Z toho poskytne 85 % Evropská unie z Evropského fondu pro regionální rozvoj a 15 % ČR ze státního rozpočtu.

V rámci projektu rozvrženého do čtyř let (od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2014) budou vybudovány nové nebo rozšířeny stávající výzkumné kapacity o celkové rozloze 3 268 m2. Jde hlavně o metalurgickou laboratoř s technologiemi pro metalurgické zpracování, včetně válcovací stolice kvarto nebo univerzálního tvářecího stroje. Vzniknou též laboratoře numerické simulace a klimatizované prostory pro metalurgická měření a termofyzikální analýzy. „Moderní infrastruktura umožní prohloubit spolupráci s výzkumnými subjekty z ČR i zahraničí a hlavně reagovat na požadavky průmyslu,“ říká Libor Kraus, výkonný ředitel centra.


Po výstavbě a vybavení přístroji se v centru od poloviny roku 2012 rozběhnou výzkumné aktivity. Budou zaměřeny na materiálový výzkum a konkurenceschopné strojírenství. Na 40 výzkumných pracovníků centra zde bude zkoumat nové termomechanické procesy a vyvíjet nové oceli a kovové materiály pro speciální aplikace. Půjde například o profily z nanostrukturovaného titanu pro zubní implantáty a kloubní náhrady nebo vysokopevné plechy a profily z hliníkových slitin pro automobily, leteckou techniku a kolejová vozidla či speciální slitiny pro jaderné strojírenství. Okruh uživatelů výsledků centra tak bude velmi široký. Zájem o spolupráci projevují české i zahraniční subjekty.


V roce 2014 bude výzkumné a vývojové centrum zaměstnávat nejméně 60 osob, z toho dvě třetiny výzkumných pracovníků. Podle Zbyška Nového, ředitele výzkumu centra, bude více než 60 % všech výzkumníků mladších 35 let. S cílem přilákat nadané studenty vysokých škol a mladé vědecké pracovníky budou v laboratořích centra probíhat praktická cvičení a stáže studentů a doktorandů. Centrum bude též poskytovat témata pro řešení výzkumných, diplomových a doktorandských prací.


Zprávu o prestižním projektu vítá Město Dobřany, které pro potřeby projektu odprodalo COMTES FHT pozemek v průmyslové zóně. „Vážíme si toho, že máme na našem území úspěšný subjekt, který se zabývá špičkovým aplikovaným výzkumem a dokáže účelně čerpat podporu z EU“, říká starosta Dobřan Marek Sýkora.

21.1.2011 10:01:56 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load