Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Navigace

Široká veřejnost

 

Vyhledávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí

Centrum regionu Haná – budoucnost zemědělství a pěstitelství v regionu

OLOMOUC - Obnova tradice a dobrého jména šlechtitelství a zemědělství, které bylo po staletí na střední Moravě zdrojem bohatství a obživy. To je klíčový cíl, který si vytkl tým projektu Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum. Za poměrně složitým názvem se skrývá řada aktivit připravovaných Přírodovědeckou fakultou UP a jejími partnery, které do Olomouce v nejbližších létech přinesou špičkové technologie v nových výzkumných provozech, desítky vysoce kvalifikovaných míst či úzké propojení vědy a výzkumu s praxí.

„Vznik centra přinese do tohoto odvětví zcela nové metody a postupy, zejména v oblasti molekulární genetiky a biotechnologie. Soustředíme zde nejlepší vědecké kapacity z regionu v tomto oboru,“ řekl koordinátor projektu a proděkan PřF UP Ivo Frébort. Podle něj tak budou mít absolventi řady oborů na PřF velkou motivaci pro to, aby mohli pracovat doma, a nemuseli za špičkovým výzkumem do zahraničí.

Výsledky výzkumu jsou aplikovatelné například při vývoji moderních metodik šlechtění a nových odrůd plodin (s vyššími výnosy, odolností vůči vlivům počasí a škůdcům a šetrnější k životnímu prostředí), získávání nových zdrojů surovin pro potravinářský a farmaceutický průmysl, zlepšení kvality potravin a jejich kontroly apod.

Projekt, který odstartoval před několika týdny, sdružuje pět výzkumných programů – od práce se zkumavkami po pěstování rostlin na polích a ve sklenících. Univerzitní areál v ulici Šlechtitelů se rozroste o čtyři nové budovy se špičkovým vybavením či nové plochy a skleníky pro pěstitelství. Na realizaci projektu se budou podílet kromě UP také Ústav experimentální botaniky Akademie věd ČR a Výzkumný ústav rostlinné výroby.

Projekt je financován z evropského Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace s přispěním českého státu. Příspěvek EU činí 708 997 497 korun, příspěvek státu 124 940 734 korun.

Projekt je také součástí integrovaného plánu rozvoje města „Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc“.

Více informací najdete na www.cr-hana.eu

Pavel Vysloužil, mluvčí PřF – tel. 777 071 170

Bližší informace:

Ivo Frébort – koordinátor projektu – 585 634 970

Tiskovou zprávu naleznete na internetové adrese: http://www.cr-hana.eu/news/news.htm

13.4.2010 3:04:10 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load