Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Navigace

Široká veřejnost

 

Vyhledávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí

Centrum rozvoje strojírenského výzkumu Liberec

Liberec, 12. listopadu 2010 - Projekt „Centrum rozvoje strojírenského výzkumu Liberec“ připravovaný VÚTS, a.s. bude podpořen z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Celková výše dotace dosahuje 745 214 853 Kč, kdy příspěvek EU činí 633 432 625 Kč a příspěvek státního rozpočtu ČR činí 111 782 228 Kč.

Nově podpořený projekt si klade za cíl vytvořit podmínky pro budoucí realizaci špičkového výzkumu, vývoje a rozvoje nových progresivních technologií v oblasti středního a přesného strojírenství. Centrum tak významnou měrou přispěje k rozvoji teoretických i praktických poznatků a podpoří inovaci výrobních strojů a zařízení pro oblast zpracovatelského průmyslu (oblast obráběcích, balících, textilních, sklářských, bižuterních, polygrafických, jednoúčelových a dalších strojů).

V rámci projektu je plánováno vybudování areálu, jehož parametry budou splňovat náročné provozní a technologické požadavky pro umístění nových specializovaných pracovišť (např. laboratoře pro analýzu hluku, vibrací, dynamických vlastností strojů a zařízení), která pokryjí všechny oblasti související s návrhem strojů a zařízení. To znamená od oblasti koncepčních návrhů, modelování, přes výpočty, konstrukční návrhy, systémy řízení, měření, návrhy a zhotovení funkčních modelů a prototypů až po fázi jejich verifikace. Konečným uživatelům, akademickým a vysokoškolským pracovištím a zejména průmyslovým partnerům bude k dispozici komplexní servis pro zajištění inovace jejich produktů.

Nové centrum pamatuje také na vzdělávání mladých nadějných vědeckých pracovníků, kteří budou moci právě v nově vybudovaném centru nalézt své uplatnění.  Plánováno je vytvoření 40 nových pracovních míst, čímž centrum významnou měrou přispěje ke zvýšení zaměstnanosti v regionu.

2.12.2010 5:12:31 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load